Ako sa stať členom?

Ako sa správne rozhodnúť pre svoje budúce povolanie?

Rozhodovanie v akejkoľvek životnej oblasti je obtiažny proces a pre to, aby si človek vedel správne zvoliť svoju budúcu kariéru, potrebuje:

  • Mať dostatok informácií – nadobúdať vedomosti týkajúce sa voľby povolania, vzdelávacej cesty k povolaniu a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.
  • Mať skúsenosť – získavať rôzne pracovné skúsenosti s povolaniami a zamestnávateľmi či už priamo alebo sprostredkovane.
  • Mať reálny sebaobraz – utvárať si reálny obraz o sebe, uvedomovať si svoje silné a rozvojové stránky a mať predstavu, čo človeka baví.

APZD podporuje kariérny vývin dospievajúcich

Možno si poviete: Fajn, veď ale toto všetci vieme. Čo s tým ďalej? Treba prejsť od slov k činom. Preto sa Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) rozhodla pred dvomi rokmi aktívne sa podieľať na podpore kariérového vývinu mladých ľudí. Organizujeme webináre a podporujeme inovatívny spôsob výučby.

Webináre pre žiakov základných škôl

Webináre sú určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, realizujeme ich na území celého Slovenska. Od septembra 2021 sa ich podarilo zorganizovať už 345. V tomto školskom roku pokračujeme, pretože nám záleží na tom, aby mladí ľudia poznali svoje možnosti a správne sa rozhodli. Webináre odpovedajú na 3 základné otázky:

  • čo všetko je potrebné vedieť, aby ste sa správne rozhodli,
  • dve možnosti kariérovej dráhy na Slovensku,
  • čo je to duálny systém vzdelávania.

V minulom školskom roku sme ponuku rozšírili o tematické webináre, ktorých súčasťou sú aj zamestnávatelia. Ich cieľom je priblížiť konkrétny sektor hospodárstva a možnosti uplatnenia sa v ňom.

V aktuálnom školskom roku plánujeme ponuku rozšíriť o informácie, ktoré by podporovali v technických profesiách i dievčatá. Naším cieľom je priamo podporiť strojárske a elektrotechnické odvetvie, aby v ňom v blízkej budúcnosti nechýbali ľudia. Poskytneme najaktuálnejšie informácie o stredných školách a duálnom vzdelávaní, uplatnení i platových možnostiach.

Dôraz na fyziku a chémiu

V APZD sme sa rozhodli takisto pre podporu vyučovania fyziky a chémie. Predmetov, ktoré sú kľúčové pre rozvoj nášho priemyslu. Cieľom je zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Poskytli sme preto 16 vyučovacích hodín s prepojením na zamestnávateľov a priniesli interaktívne spôsoby výučby. Šírime ich medzi stovkami základných škôl. V aktuálnom školskom roku je naším cieľom vzdelávať učiteľov fyziky a chémie v inovatívnom prístupe, ako viesť vyučovaciu hodinu, realizovať pre nich vzdelávacie webináre, poskytovať im podporu pri tvorbe metodík vyučovacích hodín.

Duál môže byť aj pre vaše dieťa

Máte dieťa na druhom stupni? Zapája sa vaša škola do takejto aktivity? Zatiaľ nie? Pomôžte šíriť duál pomedzi vaše ratolesti a ich učiteľov. Prispejte svojou troškou k rozvoju novej generácie odborníkov. V prípade záujmu a pre poskytnutie detailnejších informácii sme tu pre vás. Kontaktujte nás prostredníctvom mailu kravecova@apzd.sk.

Scroll top