Ako sa stať členom?

Rekordný rast energií a výrobných vstupov

Slovenský priemysel prechádza náročným obdobím. Za krátky čas ho v rýchlom slede zasiahlo hneď niekoľko kríz – pandemická, materiálová, energetická, ktoré sa nám ešte navzájom prelínajú. Súčasný, niekoľkonásobný cenový nárast materiálov a energií je pre firmy obrovskou výzvou. Kým obyvateľstvo čelí takmer 14 percentnej inflácii, priemyselná inflácia v cenách výrobných vstupov je podľa štatistického úradu na 40 percentách. Pretrvávajú aj problémy v dodávkach materiálov, podniky často prerušujú a odstavujú výrobu pre chýbajúce súčiastky.

Udržať konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Je dôležité, aby sme držali krok s ostatnými európskymi krajinami. Slovenský priemysel prioritne vyrába pre zahraničné trhy, je svetový a silne exportne orientovaný. Preto je dôležité, aby naše firmy mali porovnateľné podmienky na úrovni iných priemyselných krajín EÚ a stáli tak na rovnakej štartovacej čiare. Ak napríklad riešime kompenzačný mechanizmus pre vysoké ceny energií, musí byť predvídateľný a musí zahŕňať malé, stredné i veľké firmy. A práve o tomto sme na našom Valnom zhromaždení diskutovali s premiérom Hegerom a ďalšími predstaviteľmi vlády. Priemysel už viackrát v krízových časoch dokázal, že je pevným základom slovenskej ekonomiky. Naše firmy sú flexibilné a schopné prispôsobiť sa zmene. Chcú rásť, rozvíjať sa a byť motorom hospodárskeho rastu Slovenska.

Nové logo odrážajúce dynamiku a inovatívnosť priemyslu

Dynamicky a inovatívne sa mení nielen priemysel, ale aj APZD. Za účasti významných slovenských zamestnávateľov, členov vlády, zástupcov štátnej správy, odborov, členských zväzov a ďalších vzácnych hostí sme predstavili úplný rebranding identity APZD. Najviditeľnejším symbolom tejto zmeny je nové moderné logo. Zachováva kontinuitu, spája tradície s inováciou, symbolizuje nadčasovosť priemyslu a prechod na zelenú ekonomiku. Spojené písmená znázorňujú prepojenosť priemyslu navzájom, ale aj previazanosť APZD s praxou. Logo z rôznych uhlov pohľadu obsahuje písmená APZD. Demonštruje jednotu a silu priemyslu.

Silný partner pre priemysel, dopravu a systémové zmeny

Meníme nielen logo, vymedzujeme aj naše zameranie. Vďaka širokej a stabilnej členskej základni, ktorá spája prioritne priemyselné a dopravné firmy, dnes APZD dokáže formulovať odborné stanoviská a diskutovať o problémoch Slovenska s vládou, parlamentom, samosprávami, vedením odborov či s vysokými školami. Pretože tam, kde je diskusia, vznikajú riešenia. „Nechceme sa stavať do pozície odborníka na všetko. Chceme ísť do hĺbky v témach, ktoré sú nám blízke. Rozhodli sme sa preto vymedziť a zadefinovať si základné kľúčové témy, na ktoré sa ideme orientovať. Sú nimi priemyselná výroba, vrátane inovácií a výskumu, doprava, vzdelávanie a trh práce, obnoviteľné zdroje a životné prostredie. Na ich základe už tvoríme legislatívnu stratégiu ďalšieho rozvoja priemyslu a dopravy,“ definuje víziu a smerovanie APZD prezident Alexej Beljajev.

Stojíme za ľuďmi v slovenskom priemysle a doprave

Našim členom sa snažíme aktívne pomáhať s ich každodenným podnikateľským životom. Prinášame im pravidelné rozbory aktuálnej legislatívy, návody a upozornenia na zmeny. Vytvárame im možnosti byť účastní stretnutí pracovných skupín a za okrúhlym stolom zdieľať skúsenosti s ostatnými členmi. „Usilujeme sa legislatívne nastaviť také podmienky, aby sa tu veľkým spoločnostiam oplatilo investovať a menšie firmy boli schopné rásť. Aby ľudia na Slovensku mohli jednoduchšie a úspešne podnikať, zamestnávať a zdravo prosperovať,“ priblížil poslanie APZD generálny sekretár Andrej Lasz.

Scroll top