Ako sa stať členom?

Valné zhromaždenie APZD rozhodlo, že asociáciu povedie aj počas nasledujúcich troch rokov Alexander Beljajev. Staronový prezident sa po svojom opätovnom zvolení poďakoval delegátom za dôveru. Vo svojej ďakovnej reči, adresovanej prítomným delegátom a zástupcom členských zväzov, zdôraznil, že najviac si váži ich schopnosť hľadať spoločné riešenia: „Môžem s hrdosťou povedať, že konsenzus sme vždy našli. Dokonca aj v takých prípadoch, kedy jedno priemyselné odvetvie malo získať z novely zákona nejaké benefity a iné odvetvie to malo, takpovediac, zaplatiť. Vtedy som videl, že náš tím je skutočne funkčný, žije, rozmýšľa a je schopný robiť kompromisy.“

Poukázal, že za tých osem rokov, ktoré je vo vedení, nebol v APZD žiadny väčší konflikt. „A to je to, čo ma najviac teší,“ zdôraznil. Ako ďalej uviedol, pokiaľ bude cítiť, že je pre asociáciu prínosom, bude sa ju snažiť viesť čo najlepšie. Vyzdvihol, že APZD sa podarilo vybudovať jeden silný a angažovaný tím. A práve rozvoj interného tímu, ako aj externých spoluprác, je hlavnou prioritou Alexeja Beljaveva na najbližšie tri roky.

APZD sa zároveň bude snažiť vytvárať platformu pre spoluprácu priemyselníkov, odborníkov, politikov a všetkých kľúčových ľudí, ktorí chcú a vedia pohnúť vecami.

„Chceme lídrovať spoluprácu v tejto krajine a spájať ľudí, ktorí Slovensko posunú dopredu,“ priblížil.

Zmysluplný dialóg, pri ktorom vznikajú dobré riešenia, priemyselníci symbolicky započali na Slávnostnom večere slovenského priemyslu a dopravy, ktorý sa konal v predvečer Valného zhromaždenia APZD. Plánom prezidenta Beljajeva je túto spoluprácu ďalej rozširovať a pritiahnuť odbornú verejnosť viac k sebe.

„Pretože ak sa niekto dlhé roky venuje problematike obnoviteľných zdrojov alebo duálneho vzdelávania či legislatívnemu procesu, je to práve ten človek, ktorého chceme mať na palube, keď hľadáme spoločné riešenia“ vysvetlil.

Na záver zdôraznil, že APZD práve v spolupráci s odborníkmi pripravila Program pre Slovensko 4×4×4, obsahujúci konkrétne návrhy pre oblasti, akými sú priemyselná výroba, doprava, trh práce, vzdelávanie či životné prostredie. Zástupcov členských zväzov vyzval, aby tento komplexne spracovaný materiál neváhali využiť a oprieť sa oň počas pracovných diskusií či debát v médiách.

Ani tento rok nechýbala v programe Valného zhromaždenia výhľadová makroekonomická prognóza. Prezentáciu Tibora Lörincza, ekonomického analytika Tatra banky, nájdete priloženú pod článkom v Dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top