Ako sa stať členom?

Oblasť VEDA A VÝSKUM

Výzva na podporu inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie v TRL úrovniach 4-8

Tento výskumno-vývojový projekt je zameraný na inovatívne riešenie v oblasti dekarbonizácie z rôznych tematických oblastí, ako je klimatická veda či inteligentná doprava a mobilita. Intenzita pomoci pre priemyselný výskum je 50 – 80 % a 25 – 60 % pre experimentálny vývoj. Kód výzvy je 09I04-03-V03.

Výzva na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení v TRL úrovniach 4-8

Projekt zameraný na unikátne technológie a riešenia v oblastiach, ako sú priemyselné technológie či umelá inteligencia a robotika. Maximálna intenzita pomoci pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj je 25 – 70 %. Zvýšená sadzba maximálnej intenzity pomoci je 40 – 80 %. Kód výzvy je 09I05-03-V03.

Termín uzavretia oboch výziev je 15. marec 2024.

Oprávnené územie je celá SR.

Oblasť ENERGETIKA

Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, vrátane batériových systémov

Oprávnenými aktivitami sú výstavba nových elektrární a nového zariadenia na uskladňovanie elektriny. Intenzita pomoci je najviac 45 %. Termín uzavretia výzvy je 15. január 2024.
Kód výzvy je 01I01-26-V06

Oprávnené územie je celá SR.

Výzva pre podniky na nákup zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie.

Oprávnenými aktivitami je výstavba alebo inštalácia nových zariadení na výrobu elektriny v rozsahu 1 – 50 MWe a investície do uskladňovania elektrickej energie (možné realizovať len s prvou aktivitou). Intenzita pomoci je pri výstavbe/inštalácii 45 – 65 % a pri investíciách 30 – 50 %. Druhé kolo výzvy sa uzatvára 31. januára 2024.
Kód výzvy je PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST

Oprávneným územím je len Trenčiansky a Košický kraj!

V energetike je pre 4Q zároveň plánovaná výzva s názvom Zelená podnikom. Oprávnené výdavky sú v jej prípade tepelné čerpadlá všetkých typov, fotovoltické systémy, slnečné kolektory a veterné turbíny. Výzva je zameraná na podporu živnostníkov a malých a stredných podnikov, ktoré nemali možnosť zapojiť sa do klasických výziev na obnoviteľné zdroje. Oprávneným by mal byť aj Bratislavský kraj. Intenzita pomoci je pri oprávnených výdavkoch do 35 % a pri energetickom audite najviac 45 %. 

Energetický audit sa stáva nevyhnutnosťou

Ak plánujete v nasledujúcom období žiadať o dotácie z eurofondov, energetický audit môže byť kľúčovým krokom pre splnenie jednej z hlavných podmienok na aktívne zapojenie sa do výziev. Energetický audit predstavuje systematický proces zhromažďovania, analyzovania a vyhodnocovania informácií o energetickej spotrebe a energetickej efektívnosti vo vašej budove alebo prevádzke. Jeho cieľom je identifikovať možnosti na zlepšenie energetickej efektívnosti a zníženie celkovej spotreby energie. Dôležité je, aby energetický audit bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou.

Potrebný aj pre eurofondy

Mnohé dotácie a finančné stimuly z eurofondov vyžadujú dôkaz o tom, že investície budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie a energetickú efektívnosť. Energetický audit poskytuje všetky potrebné informácie, aby mohla byť vaša žiadosť schválená. Môže tiež odhaliť príležitosti na zníženie nákladov na energiu. Audit vám tiež pomôže identifikovať potenciálne problémy s energetickými systémami, ktoré by mohli viesť k výpadkom. Preventívne opatrenia zabezpečia spoľahlivý chod vašej výroby a prevádzky.

Rastúci dopyt po udržateľných a energeticky efektívnych spoločnostiach môže pritiahnuť klientov a investície. Viete tak získať konkurenčnú výhodu oproti ostatným.

Scroll top