Ako sa stať členom?

V rozhovore vysvetľujú problémy, s ktorými sa stretávajú zamestnávatelia pri snahe o získanie kvalifikovanej pracovnej sily. Osvetľujú, prečo chcú firmy zamestnávať najmä Slovákov a zamestnávanie cudzincov je pre významné problémy a byrokratickú záťaž často až posledným z možných riešení. Situáciu firmám nedávno uľahčila vláda rozhodnutím tieto procesy významne zjednodušiť a skrátiť.

„Celkom zaujímavý pohľad dáva to regionálne členenie. Napríklad v Prešove máme otvorených tritisíc voľných pracovných miest, ale máme tam 42 tisíc uchádzačov, čiže na to jedno voľné pracovné miesto sa nám naozaj vie prihlásiť 11, 12, 13 ľudí. A zatiaľ čo v takej Bratislave je k dnešnému dňu otvorených 30,5 tisíca voľných pracovných miest, ale máme iba 12 tisíc uchádzačov, čiže my v podstate máme jedného uchádzača na tri voľné pracovné miesta,“ uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

Obaja hostia ďalej v rozhovore reagujú aj na obavy odborárov z dumpovania platov či rekvalifikácie pracovníkov.

Viac sa dozviete v rozhovore na RTVS.

Scroll top