Ako sa stať členom?

Uplynulý rok (2022) bol z hľadiska viacerých odvetví veľmi nepredvídateľný, obzvlášť v priemysle a doprave, kde mnohé výrobné podniky boli poznačené vojnou na Ukrajine a pro-ruskými sankciami. Kým v minulosti boli výrobné procesy nastavené tak, že sa vedeli s dvojročným predstihom plánovať, čo sa bude vyrábať, v tomto roku mnohé podniky bojovali s tým, či vôbec v ďalšom mesiaci budú pokračovať vo výrobe alebo bude fabrika stáť.

Zamestnanci ale aj podnikatelia sa dnes nachádzajú v najťažšej situácii od 2. svetovej vojny. Od vlády sa očakáva adekvátnejšia, adresnejšia a predovšetkým oveľa rýchlejšia pomoc. Klesá dopyt, ekonomika slabne, nastupuje recesia. Ďalšie zvyšovanie nákladov v čase energetickej a inflačnej krízy môže spôsobiť, že podniky nebudú schopné ďalej udržať svojich zamestnancov, čo by sa mohlo dotknúť tisícov ľudí predovšetkým v zaostalejších regiónoch krajiny. Doplatila na to už aj hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom.

„Priemysel trápi výrazný nedostatok materiálov a extrémne vysoká inflácia. Kým spotrebiteľská inflácia je na úrovni 15,4 %, priemyselná inflácia sa od vypuknutia konfliktu na Ukrajine drží nad 50 % a aktuálne dáta Štatistického úradu SR dokonca hovoria o 60 %. Problémy domácim výrobcom spôsobuje fakt, že tieto ceny sú nielen vysoké, ale aj nepredvídateľne skáču. Urobiť relevantnú cenovú kalkuláciu, aby ste zakontrahovaním novej zákazky nedostali výrobu do červených čísel, bolo pre firmy v tomto roku mimoriadne náročné," hodnotí rok 2022 Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

Stabilite na trhoch nepomohla ani naša vláda, ktorá je veľmi nepredvídateľná a v závere roka 2022 aj definitívne padla hlasovaním o dôvere v NR SR. Ľudia, ani podniky nemajú istotu a podobne to vnímajú aj v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy:

„Považujeme za vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou a budúcnosťou Slovenska množstvo poslaneckých návrhov, ktoré parlament prijímal bez akéhokoľvek rozumného odôvodnenia a diskusie. Napríklad v prípade mzdových príplatkov, ako také ich neodmietame, ale navrhovali sme, aby príplatky išli priamo zamestnancovi a boli oslobodené od daní a odvodov ako je tomu v Rakúsku a Nemecku. Podnikateľov by to nezaťažilo a zároveň by sa viac peňazí dostalo k ľuďom. Žiaľ, neboli sme vypočutí a štát firmám zdvihol daňové a odvodové zaťaženie v čase, keď už majú na budúci rok schválené všetky rozpočty na personál."

Aj napriek extrémne vysokej inflácii a nedostatku energetických surovín potrebných v domácnostiach, doprave a priemysle by sa dalo nájsť zopár pozitívnych vecí.

„Pozitívne hodnotíme prijatie kurzarbeitu, pretože táto forma pomoci sa osvedčila. Nezaznamenali sme žiadne komplikácie, firmy posielajú žiadosti, ministerstvo práce vypláca podporu, financií je dostatok. Napriek tomu vidíme priestor, ako kurzarbeit ešte vylepšiť. Prax ukázala, že je potrebné zrušiť maximálne obdobie podpory, ktoré je dnes stanovené na 6 mesiacov v rámci 24 mesiacov. Chceme presadiť, aby sa podpora cez kurzarbeit schvaľovala vopred a pre žiadateľov boli uvoľnené všetky zamestnávateľmi naakumulované zdroj," pokračuje v bilancii roka 2022 Andrej Lasz.

Do nového roka vstupujeme s očakávaním, že dosluhujúca vláda prostredníctvom štátnych orgánov v čo možno najkratšom termíne prijme a spustí podporné schémy pre ľudí aj podnikateľov, ktoré budú porovnateľné s okolitými štátmi EÚ.

„Väčšina priemyslu má nakúpené energie do 31. decembra tohto roka. O pomoc, ktorá bola zatiaľ vyhlásená, žiadať nemohli, pretože majú zazmluvnené energie za ceny nižšie ako výzvou stanovené limity. Avšak rok 2023 už bude pre podniky kritický, nakoľko im zakontrahované ceny skončia a elektrinu budú musieť nakupovať za spotové ceny. Ak budú mať Nemci alebo iné európske krajiny cenu elektriny 120 eur a my 199 eur, bude veľmi ťažké udržať konkurencie schopnú výrobu," uzatvára Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

Zdroj: www.pluska.sk

Scroll top