Ako sa stať členom?

Posledné tri roky sa nesú v znamení kríz. Všetko odštartovala pandémia covidu-19, ktorá zasiahla všetkých a podčiarkla nedostatky nášho zdravotníctva. Koronu minulý rok vystriedala vojna na Ukrajine a s tým spojená energetická kríza nevídaných rozmerov zahnala do kúta najmä domáci priemysel. Na energie odpovedala inflácia, ktorá v posledných mesiacoch prepisovala rekordy, a drahé potraviny postupne vyprázdňujú košíky.

Vláda odpovedala na koronakrízu kompenzáciami pre dotknuté sektory. Teraz sa pripravujú dotácie z plánu obnovy. V prípade inflácie riešila situáciu dotáciami na energie a zvyšovaním sociálnych dávok. Okrem riešenia týchto problémov však Európu čakajú v najbližších rokoch výzvy spojené najmä so zelenou politikou. Preto odborníci pripomínajú, že naša krajina musí stihnúť naskočiť na tento vlak.

Medzi najväčšie problémy sužujúce našu krajinu patrí zdravotníctvo, v ktorom sa len za posledné volebné obdobie vystriedali na stoličke traja ministri. Po reformách volajú aj učiteľa. Veľkou výzvou je i prechod na elektromobilitu a zelenú cestu. Priemysel si bude musieť poradiť s konkurenciou najmä z USA či Ázie. Zelené pravidlá totiž spôsobujú cenové tlaky a kapitáni priemyslu začínajú v konkurencii ťahať za kratší koniec.

Súčasná vláda má pred sebou posledné mesiace. HN pripravili anketu o tom, čo sa jej podarilo, kde zlyhala a čo treba zlepšiť.

Odborníci odpovedali na tieto otázky:

  1. Na čo by sme sa mali sústrediť, aby sme udržali krok s vyspelou Európou?
  2. Ktoré príležitosti Slovensko využilo naplno a v ktorých sme zaostali za potenciálom?

Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

  1. Chýbajú nám komplexné štátne politiky pre jednotlivé sektory, ako aj predvídateľné a stabilné legislatívne prostredie. Potrebujeme zlepšiť vymožiteľnosť práva, reformovať vzdelávací systém a posilniť odborné vzdelávanie. Musíme nasledovať okolité krajiny a prijímať také opatrenia, ktoré zabezpečia konkurencieschopnosť domácich firiem na európskom trhu. Pridať v investovaní do výskumu a vývoja, podporovať inovácie a zelené technológie.
  2. Slovensko sa stalo významným hráčom v automobilovom priemysle. Sektor automotive je hnacím motorom hospodárstva, zamestnanosti a exportu. Na druhej strane zaostávame v oblasti cestnej a železničnej dopravy, najmä pokiaľ ide o rýchlostné cesty a modernizáciu železničnej siete. Sme závislí od fosílnych palív a jadrovej energie, málo investujeme do obnoviteľných zdrojov energie. Chýba reforma daňového a odvodového systému, ktorá by znížila administratívnu záťaž a náklady na podnikanie. Máme málo stimulov pre malé a stredné podniky, ktoré by ich motivovali investovať do výskumu a vývoja. Problémom je aj nedostatok kvalitného vzdelania a odbornej prípravy, najmä v oblasti technických disciplín. Rezervy máme v podpore celoživotného vzdelávania, chýba rozumná migračná politika. Výsledkom je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre rýchlo sa rozvíjajúci priemysel a IT sektor.

Pokračovanie článku na HNonline.sk/finweb.

Scroll top