Ako sa stať členom?

V budovaní dôchodku sa musíme spoliehať sami na seba. V druhom pilieri sa oplatí aj dnes byť proaktívny

V roku 2023 predstavoval priemerný starobný dôchodok 576,10 eur. Viete si predstaviť, že bude táto suma v budúcnosti pokrývať vaše životné náklady a pomôže vám udržať si nastavený životný štandard? Realita však má ešte pesimistickejšie vyhliadky, pokiaľ ide o budúce sumy štátnych dôchodkov. Aj keď v roku 2024 má prísť k ďalšiemu zvýšeniu vyplácaných dôchodkov o niekoľko jednotiek percent, dlhodobý výhľad už taký ružový nie je. Pán Matej Varga, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti Kooperativa DSS ako odborník radí, čo môžete urobiť už dnes, aby ste do dôchodku vstupovali s výdatnými úsporami a ako vyťažiť čo najviac z druhého piliera.

Chce to mix riešení

Pri sporení na dôchodok treba myslieť na rôzne zdroje finančnej rezervy. „Treba si sporiť nielen v druhom pilieri, ale aj v treťom, a individuálne vytvárať sporením rezervu aj v tzv. štvrtom pilieri, ktorým sa označuje dobrovoľné sporenie na dôchodok mimo trojpilierového dôchodkového systému. Zodpovednosť za svoj dôchodok treba prevziať čo najskôr a myslieť na dôchodok, alebo zabezpečenie sa na dôchodku, od začiatku pracovnej kariéry,“ zdôrazňuje odborník.

V sporení na dôchodok hovoríme o dlhodobom sporení a dlhom investičnom horizonte. Preto je na mieste sporiť si odvážne. „Paradoxne, práve konzervatívne riešenia nesú riziko pri dlhodobom sporení, pretože predstavujú veľmi pravdepodobnú stratu v podobe reálneho vyjadrenia hodnoty úspor, vplyvom inflácie, ktorá z hodnoty peňazí spoľahlivo a každoročne odkrojí viac ako 2 %. Je preto nevyhnutné sporiť si v takom nástroji, ktorý dokáže túto mieru rastu inflácie prekonať, a to v prípade druhého piliera predstavujú negarantované fondy, najmä indexové fondy, ktoré sú v 100 % akciovým riešením investícií,“ vysvetľuje Varga. Niekoľkozložkové sporenie na dlhodobé aj krátkodobé ciele by malo spočívať v trojpilierovom systéme, ktorý možno doplniť napríklad ďalším investovaním, ale aj barličkami v podobe sporiacich účtov na nečakané okamžité výdavky. V druhom pilieri si zas možno prilepšiť dobrovoľnými príspevkami.

Druhý pilier dnes už ako základná zložka

Za veľmi dobrý krok považuje Matej Varga zavedený automatický vstup prvopoistencov do druhého piliera a do predvolenej investičnej stratégie. Mladému človeku pomôže minimálne s jedným krokom k budúcim úsporám na dôchodku, na ktorý už nemusí myslieť. Systém to vyrieši za neho a popri prvom pilieri, ktorý môže mať v budúcnosti problém, myslí aj na druhý. „Predvolená investičná stratégia predstavuje vhodnú formu sporenia na dôchodok v druhom pilieri, aj s mechanizmom postupného presunu úspor od 50. roku života do stabilnejších dlhopisových fondov. Pred odchodom do dôchodku treba hodnotu úspor zastabilizovať a to je skutočný zmysel existencie dlhopisových fondov v druhom pilieri. Neslúžia na dlhodobé sporenie. Na to sú vhodné indexové fondy, ktoré by mali do veku 50 rokov tvoriť 100% hodnoty majetku sporiteľa,“ odporúča odborník na dôchodky.

Nie je pritom indexový fond ako indexový. Aj spomedzi fondov správcov dôchodkov si sporiteľ môže sám vybrať spoločnosť a index, ktorý mu sadne najlepšie. Dnes už v ponuke nájde aj inovatívne zamerané fondy, napríklad na tematiku ESG, kde sa pri investovaní berú do úvahy aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Na životné prostredie, megatrendy v oblasti environmentálnych investícií, zelenej energie, klimatických technológií, umelej inteligencie či Big Data je zameraný indexový fond spoločnosti Kooperativa DSS.

Aj v druhom pilieri sa oplatí byť proaktívny

Sporenie v druhom pilieri dnes štát rieši za sporiteľov automatickým vstupom. Napriek tomu má zmysel sa o tento typ sporenia a stav vášho dôchodkového účtu starať viac. „Dva faktory majú exponenciálny a tým zásadný vplyv na hodnotu majetku v dôchodkovom veku. Doba sporenia a zhodnotenie úspor, teda správny výber fondu s čo najvyšším zhodnotením,“ hovorí Varga z Kooperativa DSS. Dlhá doba odchodu do dôchodku pritom umožňuje výber práve vysoko rastových fondov. „Doba odchodu do dôchodku, čo najdlhšia, a výber fondu s čo najvyšším zhodnotením majú taký zásadný vplyv preto, že sa bavíme o vplyve úroku z úroku na hodnotu úspor. Ostatné faktory sporenia nemajú taký zásadný vplyv na jeho hodnotu,“ dopĺňa.

Aj 4 % sú peniaz alebo Prečo sa nefixovať na súčasnosť

Druhý pilier je podľa neho v sporení na dôchodok stále zásadný. „Aj 4 % odvodu smerujúce dnes na osobný dôchodkový účet sporiteľa stále predstavujú významný benefit, keďže tieto peniaze ho nestoja nič navyše. Neznižujú jeho rozpočet, neberú mu peniaze zo mzdy či peňaženky. Peniaze vo forme odvodov by smerovali inak len do prvého piliera – do Sociálnej poisťovne, kde by slúžili na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov, a nekumulovali by sa tam, ako je to v prípade DSS. Rovnako tak peniaze smerujúce do Sociálnej poisťovne nie sú žiadnym predmetom dedenia, na rozdiel od peňazí na osobnom dôchodkovom účte v DSS. Zároveň nikto nevylúčil, že budúce vlády odvody do II. piliera opäť nezvýšia, ako tomu už bolo od roku 2012, kedy vtedajšia vláda taktiež znížila odvody z 9 % na 4 %, a neskôr ďalšie vlády postupne odvod zvyšovali po minuloročných 5,5 %,“ uzatvára Matej Varga z Kooperativa DSS, inovatívnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti so stabilným zázemím v podobe skupiny Vienna Insurance Group, ktorá ako jediná na Slovensku ponúka indexový fond s aktuálnym a atraktívnym zameraním. Indexový fond spoločnosti s ESG zameraním myslí nielen na budúce dôchodky sporiteľov, ale aj budúcnosť planéty a budúcich generácií.

Zdroj: Kooperativa DSS

Scroll top