Ako sa stať členom?

V spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR sme v utorok, 21. februára 2023, zorganizovali workshop, na ktorom sme viedli diskusiu, hľadali riešenia a zdieľali príklady dobrej praxe medzi zamestnávateľmi, ako v takýchto prípadoch postupovať.

Na workshop prijali pozvanie zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národného inšpektorátu práce, Konfederácie odborových zväzov SR, právnych kancelárií, rozhodcov kolektívnych sporov a významných slovenských podnikov z odvetvia automotive.

Diskutovali sme hlavne o otázkach spájajúcich sa s pôsobením viacerých odborových organizácií u zamestnávateľov. Firmy napríklad zaujímalo, ako postupovať pri uzatváraní kolektívnych zmlúv, keď nie je jasné, ktorá odborová organizácia je oprávnená zmluvu uzavrieť. Pýtali sa, ako pristupovať k dodatkom k uzavretým kolektívnym zmluvám, individuálnym pracovnoprávnym vzťahom či k normovaniu spotreby práce.

Cieľom workshopu bolo nájsť ideálne know-how, ktoré by firmám pomohlo v aplikačnej praxi a zároveň poskytlo návod, ako do budúcna celý proces vylepšiť.

„Len spoločný dialóg vie byť konštruktívny. Naši partneri nám ozrejmili svoje postoje a poskytli cenné rady. Workshop ukázal, že všetci chceme robiť veci správne s cieľom mať spokojných a chránených zamestnancov,“ poďakovala na záver Paulína Pokorná, špecialistka APZD na pracovnoprávne vzťahy.

Zaujíma aj vás táto problematika?

Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám odovzdáme získané informácie.

Scroll top