Ako sa stať členom?

V prvej ankete sme respondentom položili nasledujúcu otázku: Kde by mal podľa vás štát šetriť? Respektíve ako a kde by mal vziať viac zdrojov?

Odpovedá Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy:

Štát by mal šetriť najmä na nesystémových opatreniach, ktoré sa prijímajú v parlamente často ako súčasť predvolebného boja. Plne podporujeme, aby sme v ťažkých časoch sociálne slabším skupinám pomáhali. No plošné rozhadzovanie peňazí všetkým obyvateľom vedie k prudkému zadlžovaniu krajiny. Šetriť môžeme aj na vysokom počte štátnych úradníkov. Ich racionalizácia by pomohla zmierniť aj nedostatok zamestnancov v iných sektoroch. Zvýšiť konkurencieschopnosť a finančné zdroje štátu môžeme reformou daňového systému, založenej na zvýšení majetkových a súbežnom znížení priamych daní, aby sa celkové daňové zaťaženie významne nezmenilo.

Celý článok na standard.sk.

Scroll top