Ako sa stať členom?

Úspech sa skrýva v spolupráci

My, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD), sme profesijná organizácia. Vzdelávanie je jednou z kľúčových oblastí nášho záujmu. Máme vo svojej vecnej pôsobnosti skupiny odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II a 26 Elektrotechnika, rovnako ako Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

Najväčšiu časť našej agendy tvorí výkon pôsobnosti v súvislosti so systémom duálneho vzdelávania, najmä overovanie spôsobilosti zamestnávateľov a školenie hlavných inštruktorov. V rovnakej miere sa snažíme byť nápomocní aj stredným školám, predovšetkým pri aktualizácii školských vzdelávacích programov, ukončovaní štúdia alebo zaraďovaní nových odborov do siete. Ako člen Hospodárskej a sociálnej rady SR aktívne participujeme aj na tvorbe a zlepšovaní školskej legislatívy.

Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, ako je dôležité lepšie sa spoznať a čo vám to prinesie. Chceme svoju prácu robiť naozaj kvalitne a vyjadrovať sa k požiadavkám z vašej strany relevantne. Spoluprácu s vami, školou, ktorá vyučuje naše skupiny odborov berieme vážne a je v našom najlepšom záujme vám pomôcť. Záleží nám na tom, čo od nás potrebujete. Sme vždy otvorení diskusii a je našou prioritou, aby sme boli všetci spokojní.

Zabezpečíme vám podporu
pri zapojení sa do duálu a pomôžeme s komunikáciou s potenciálnymi zamestnávateľmi,
pri realizovaní aktivít v rámci náboru žiakov do technických odborov, pravidelne realizujeme webináre pre žiakov základných škôl v rámci šírenia osvety,
pri realizácii ukončovania štúdia podľa jednotných zadaní záverečných skúšok, ktoré tvoríme,
pri identifikácii nových odborov vzdelávania, sme predkladateľom experimentálneho overovania učebných a študijných odborov,
pri poskytovaní metodickej a legislatívnej podpory.
Naplníme našu zákonnú povinnosť
pri zmenách v sieti škôl, kde pripravíme stanovisko podložené faktami,
pri prerokúvaní školského vzdelávacieho programu, kde sprostredkujeme pohľad nezaujatého odborníka,
pri vyjadrovaní sa k obsahu odbornej zložky maturitnej a absolventskej skúšky, kde zabezpečíme spätnú väzbu od fundovaného zamestnávateľa,
pri nominovaní zástupcu zamestnávateľa do komisie pre záverečnú skúšku a odbornú zložku maturitnej a absolventskej skúšky,
pri príprave inštruktorov v školskom systéme vzdelávania, kde zrealizujeme školenie šité na mieru.

Buďme v kontakte

Môžeme toho pre vás spraviť veľa. Je preto dôležité komunikovať. Veríme, že spoločne vytvoríme priestor pre kvalitnejšie vzdelávanie, lepšie pracovné prostredie pre vás a pre študentov príležitosti uplatniť sa na trhu práce.

Kontakt na nás nájdete tu: https://apzd.sk/kontakty/

Tešíme sa na spoluprácu.

Scroll top