Ako sa stať členom?

Nakúpili ste vo firme wallboxy?

A po dohode so zamestnancami ste ich umiestnili aj do súkromných priestorov? Pravdepodobne aj vám teraz vyvstáva otázka, ako to bude s preplácaním nákladov na dobíjanie…

FR SR vysvetľuje, že pri účtovaní spotreby elektrickej energie sa vychádza zo zásady preukázateľnosti a oprávnenosti vzniku nákladov. Odporúča postup účtovania zapracovať do vnútorných predpisov spoločnosti. 

Ako účtovať?

  • Ak je doklad od dodávateľa energie v súvislosti s jej využívaním aj na účel nabíjania elektromobilu cez wallbox vystavený na spoločnosť, účtuje sa takto spotrebovaná energia na účte 502 – spotreba energie.
  • Ak je doklad vystavený na zamestnanca, tak spoločnosť účtuje o náhrade za spotrebu elektrickej energie pri nabíjaní elektromobilu cez wallbox pre zamestnanca, ktorá musí byť dohodnutá zmluvne, ak chce zamestnávateľ o tejto skutočnosti účtovať. Takáto náhrada sa účtuje na účte 548 – ostatné náklady na hospodársku činnosť súvzťažne so záväzkom voči zamestnancovi.

FR SR zároveň radí využiť všetky možné technické riešenia pre kontrolu oprávnenia osoby použiť wallbox len na nabíjanie služobného elektromobilu (samostatný elektromer, osobitná prípojka, softvérový merač či autentifikačná čipová karta).

Máte iné zdroje nabíjania?

Nie ste zatiaľ vo firme vybavení wallboxami? Nič sa nedeje. Odložte si doklad z nabíjacej stanice alebo v prípade klasickej zástrčky faktúru za elektrickú energiu a môžete si uplatniť daňový výdavok. Pokiaľ sa v technickom osvedčení elektromobilu či osvedčení o evidencii elektromobilov neuvádza spotreba, ale len výkon, daňovník sa môže preukázať aj vlastným meraním. Pri tom si však treba viesť knihu jázd. Druhou možnosťou je merač zabudovaný priamo vo vozidle.

Do výdavkov je možné zarátať iba pohonné látky využité pre „služobné účely“, výnimkou je ak bola hodnota plnenia zdanená ako zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (zamestnanecký benefit) jednotlivých zamestnancov.

Celé usmernenie FR SR k uplatneniu výdavkov na spotrebované pohonné látky u právnických osôb nájdete na tomto odkaze.

Scroll top