Ako sa stať členom?

Program vychádza z oprávnených požiadaviek slovenského priemyslu a dopravy, ale zároveň ponúka aj celospoločenský konsenzus zohľadňujúci potreby a záujmy celého Slovenska. Našou ambíciou je osloviť ním programových lídrov relevantných politických strán, aby ho zapracovali do svojich volebných programov na najbližšie 4 roky.

V programe presadzujeme témy, ktoré moderné Slovensko potrebuje. Zameriavame sa na 4 kľúčové oblasti - priemyselná výroba, doprava, vzdelávanie a trh práce, obnoviteľné zdroje energie a životné prostredie. V každej z nich ponúkame 4 konkrétne opatrenia. Aktívne tak napĺňame našu víziu byť lídrom pre systémové zmeny, ktoré pomôžu priemyslu rásť a súčasne nám všetkým zabezpečia lepší život na Slovensku,“ približuje výkonná riaditeľka Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Simona Prílesanová.

APZD zastupuje 70 % slovenského výrobného priemyslu, poznáme preto čo náš priemysel potrebuje. Vďaka širokej a stabilnej členskej základni dokážeme formulovať odborné stanoviská či prinášať náš pohľad a odporúčania na budúce hospodárske smerovanie Slovenska. Veríme, že fungujúci a dobre nastavený priemysel a doprava sú kľúčom k udržateľnému rastu a spokojnému životu na Slovensku.

Aké opatrenia navrhujeme?

 


Zaujalo vás naše programové smerovanie? Prečítajte si ho v úplnom znení. 4×4×4 Program pre Slovensko nájdete uložený v dokumentoch na stiahnutie.

Scroll top