Ako sa stať členom?

Tomáš Baťa kládol dôraz na osobný rast. Veril v budovanie seba ako základu pre službu iným. Predstavte si, že ste stavebný inžinier navrhujúci most. Tento most nie je len obyčajnou stavbou. Je životne dôležitý pre spojenie dvoch miest, ktoré by inak boli izolované. Aby most mohol denne bezpečne slúžiť ľuďom, musí mať pevné základy. Ak by ste ušetrili na betóne alebo ignorovali správne postupy, most by sa mohol zrútiť a spôsobiť katastrofu.

Rovnako ako tento most, aj každý človek je základom pre spoločnosť. Ak chceme byť schopní slúžiť iným a prispieť k spoločnému blahu, musíme si najprv vybudovať pevné základy v nás samých. To znamená investovať do vlastného vzdelania, disciplíny a morálnych hodnôt. Bez týchto základov by naša schopnosť pomáhať iným bola rovnako nestabilná, ako most postavený na slabých pilieroch. Preto v APZD kladieme dôraz na budovanie vysokoodborného, angažovaného tímu, ktorý vníma poslanie APZD ako svoje vlastné.

Našu prácu staviame na neustálom osobnom raste. Pretože keď rastie jednotlivec, rastie aj celý tím. Naučili sme sa, že iniciatíva musí ísť od nás. Úspech totiž pramení z vnútra. Zo zápalu pre vec, túžby zlepšovať sa, pracovať na spoločnom úspechu a aktívne iniciovať pozitívne zmeny. Pokiaľ stále iba čakáte, že sa niečo zmení, nikdy sa nič nezmení. Jediný, kto dokáže priniesť skutočnú zmenu, ste vy sami,“ približuje Simona Prílesanová, výkonná riaditeľka APZD.

Nadšenie a zážitky ako kľúč k úspechu 

Nadchnúť iných je kľúčovým odkazom Tomáša Baťu. Ide o to, aby ste skutočne inšpirovali a nadchli svojich spolupracovníkov, nie ich tlačili do niečoho. Vytvorili si spoločné zážitky, niekam spolu šli, niečo skúsili, ochutnali, zmenili, jednoducho niečo urobili inak. Pretože zážitky sú to, čo rozvíja osobnosť človeka. Keď máte zážitky, zdravo rastie vaše sebavedomie, presvedčenie o vlastnej hodnote a je prirodzené, že to chcete zdieľať. Nadšenie sa potom rýchlo šíri. Keď ho máte, môžete meniť svet. Ako? Tým, že pôjdete príkladom.

Baťa vždy hovoril, že dušu tímu si nemôžete kúpiť, ale môžete ju získať časom, energiou a tým, že spolu niečo zažívate a tvoríte,“ zdôrazňuje Simona Prílesanová.

Spoločné ponorenie sa do sveta Tomáša Baťu bolo pre nás nielen obrovským zážitkom, ale aj zdrojom inšpirácie. Umožnilo nám premýšľať o veciach inak a preniesť tieto nové myšlienky do našej práce s cieľom pohnúť Slovensko o kus ďalej. 

Navigácia cez Baťovské desatoro

Firma Baťa bola známa svojimi desatorami, ktoré ľudí inšpirovali k aktivite a vytváraniu pozitívnych návykov. Zároveň im uľahčovali a zjednodušovali rozhodovanie. Zaujíma vás, ako vyzerá také desatoro? Desatoro, ktoré čerpá inšpiráciu z filozofie Tomáša Baťu a hodnôt APZD, by mohlo mať napríklad takúto podobu:

  1. Vybudujte sami seba. Úspech začína v nás samých. Ak neustále osobne rastiete a rozvíjate sa, môžete slúžiť iným efektívnejšie.
  2. Pracujte na spoločnom úspechu. Každá spolupráca je dôležitá a prispieva k celku. Nečakajte na zmenu, sami ju prinášajte.
  3. Získajte dušu. Dušu si nemôžete kúpiť, ale získate ju tým, že tvoríte, spolupracujete a zdieľate zážitky.
  4. Nadchnite iných.Nadšenie sa rýchlo šíri. Ak chcete zmeniť svet, musíte inšpirovať ľudí okolo seba.
  5. Robte to spolu. Viac hláv dá viac rozumu. Spájajte sa, pomáhajte si navzájom, budujte dlhodobé vzťahy. Majte medzi sebou prostredie dôvery a vzájomne sa rešpektujte.
  6. Robte to slušne. Konajte s najlepším vedomím a svedomím. Správajte sa profesionálne, buďte zodpovední k sebe aj ostatným.
  7. Robte to najlepšie ako viete. Orientujte sa na výsledok a kvalitu. Nebuďte ľahostajní k veciam okolo a vyhľadávajte príležitosti na rast.
  8. Hľadajte riešenia, nie problémy. Nevyhľadávajte problémy, riešte situácie. Každá situácia má riešenie. Prichádzajte s návrhmi riešení.
  9. Nezabúdajte na zábavu. Žite! Myslite pozitívne, robte to, čo vás baví.
  10. Choďte vpred. Buďte iniciatívni! Robte veci, ktoré majú zmysel a posúvajú vás vpred.

Každý bod z takéhoto desatora je ako navigácia na ceste k úspechu. Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si vlastné desatoro, ktoré vás privedie k vašim cieľom.

Scroll top