Ako sa stať členom?

Hospodárska a sociálna rada SR je najvyššie fórum sociálnych partnerov, ktoré však v súčasnosti neplní svoj účel. Poslanci parlamentu prichádzajú s návrhmi zákonov, ktoré sú častokrát pripravované príslušnými ministerstvami, pričom okrem toho, že majú výrazný negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, cielene obchádzajú štandardný legislatívny proces – pripomienkové konanie či odbornú diskusiu so všetkými dotknutými subjektmi. Na tieto praktiky pritom zamestnávatelia verejne upozorňujú už viac ako tri mesiace.

Poslednou kvapkou bolo nedávne schválenie novely Zákonníka práce, ktorá v čase vrcholiacej inflačnej a energetickej krízy rozmrazuje mzdové príplatky za prácu počas noci, víkendov či sviatkov čím zamestnávateľom a samosprávam dodatočne zvýši náklady. V snahe nájsť kompromis v danej téme sme navrhovali, aby boli zvýšené príplatky minimálne oslobodené od odvodov na strane zamestnávateľa i zamestnanca. Dnes totiž 52% z každého eura vyplateného zamestnávateľom zoberie štát. Podľa nášho návrhu mohli ľudia dostať viac a firmy nemuseli byť zaťažené a náklady prenášať do spotrebiteľských cien. Poslanci na naše odborné pripomienky neprihliadali a prijali verziu, z ktorej viac ako ľudia profituje štát.

Sociálni partneri na strane zamestnávateľov si vážia sociálny dialóg a požadujú, aby sa tripartita vrátila k štandardnému režimu práce, a predovšetkým k odbornej diskusii o jednotlivých návrhoch zákonov. Zamestnávatelia rešpektujú ústavné právo poslancov na predkladanie parlamentných návrhov zákonov, no dôrazne odmietajú jeho súčasné zneužívanie. Zákony so zásadným hospodárskym dopadom majú, a musia byť predmetom korektného sociálneho dialógu v súlade s legislatívou a základnými princípmi právneho štátu. O to viac, ak sa ich účinnosť navrhuje až o pol roka a je teda dostatočný priestor na riadne legislatívne konanie. Zamestnávatelia požadujú stretnutie s predsedami jednotlivých koaličných strán s cieľom dospieť k opätovne štandardnému legislatívnemu procesu v zmysle platných zákonov, vrátane zákona o tripartite.

Scroll top