Ako sa stať členom?

Medzi dnes nezamestnanými občanmi Slovenska je vysoké percento dlhodobo nezamestnaných, pričom ide nielen o ľudí z marginalizovaných komunít, ale aj ľudí v zahraničí, ktorí sú evidovaní na Slovensku ako nezamestnaní, a tiež o ľudí zapojených do čiernej ekonomiky.

„Pre zamestnávateľa je tak komplikované doviezť cudzinca a je to tak náročné a tak drahé, že ak by vedel nájsť medzi Slovákmi, tak si vyberie určite Slováka,“ hovorí Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a odvetví.

Už dnes na Slovensku pracujú desaťtisíce cudzincov, no veľký počet tvoria ukrajinskí utečenci. Pracovný trh je pritom schopný absorbovať ešte približne ďalších 80 tisíc ľudí zo zahraničia. Situáciu zhoršili aj predčasné dôchodky, kedy k decembru minulého roka odišlo do dôchodku o viac ako 17 tisíc ľudí viac, než sa očakávalo. APZD preto navrhovala ako riešenie súbeh práce na čiastočný úväzok a poberania predčasného dôchodku.

Viac informácií nájdete v relácii Štúdio24 TV Joj.

Scroll top