Ako sa stať členom?

Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzve, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov za energie z rozdielu zo sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh, alebo z rozdielu sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Ministerstvo hospodárstva SR na výzvu vyčlenilo takmer 360 miliónov eur. Firmy sa o ne môžu uchádzať do 22. decembra 2022.

Všetky informácie potrebné k poskytnutiu dotácie prinášame zosumarizované v prehľadom materiáli, ktorý sme priložili pod článok do dokumentov na stiahnutie. Odpovedáme v ňom na nasledovné otázky:

  • Kde nájdem výzvu uverejnenú?
  • Aká je minimálna a maximálna výška dotácie?
  • Na aké oprávnené obdobie sa dotácia vzťahuje?
  • Do akej výšky oprávnených nákladov možno dotáciu poskytnúť?
  • Akú sumu nesmie presiahnuť celková pomoc?
  • Ako môžem podať žiadosť?

Na prípravu a podanie žiadosti vám odporúčame vyčleniť si dostatočné množstvo času. Prípadné nezrovnalosti tak budete vedieť včas upraviť.

Scroll top