Ako sa stať členom?

Zástupcovia slovenského priemyslu navrhujú, aby poplatky preplatil štát. Tento krok by podľa nich vedel rýchlo a adresne pomôcť všetkým podnikateľských subjektom.

„Platilo by to pre všetkých podnikateľov plošne, teda nebola by to štátna pomoc a nebolo by potrebné čakať na schválenie Bruselu,“ konštatuje asociácia.

Podľa jej návrhu by štát počas prvých troch mesiacov tohto roka vzal na seba tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), straty z distribúcie elektriny, tarifu za systémové služby (TSS), ako aj prenos elektriny vrátane strát.

„Predpokladané náklady by boli vo výške 400 mil. eur na prvý štvrťrok 2023,“ doplnila.

Návrh podľa zástupcov najväčších slovenských fabrík zatiaľ nemá potrebnú politickú podporu, chcú však o ňom rokovať.

Scroll top