Ako sa stať členom?

Národné víza sú typ povolenia, ktorý oprávňuje cudzincov pracovať a zotrvať na území Slovenska. Ich hlavným cieľom je urýchliť proces zapojenia zahraničnej pracovnej sily do výroby a vyhovieť tak naliehavým potrebám slovenského priemyslu. Doteraz však boli podmienky ich získania pomerne administratívne náročné a okruh krajín, odkiaľ mohli žiadatelia pochádzať, bol obmedzený rovnako ako ich počet. Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD) sa podarilo presadiť niektoré zmeny, ktoré s účinnosťou od 6. februára prinesú úľavu v doprave aj v priemysle.

V oblasti národných víz pre vodičov ťažkých nákladných vozidiel a autobusov sa rozšíril okruh krajín, ktorých občania môžu požiadať o vydanie národných víz. Pribudli k nim Filipíny, Vietnam, Indonézia a Nepál. Výraznej zmeny sa dočkali počty na vydané víza. Počet vodičov autobusov narástol dokonca desaťnásobne na 2000 ročne. Vodičov ťažkých nákladných vozidiel bude môcť po novom byť až 5000.

Nárast aj v priemysle

Zamestnávanie cudzincov sa zjednodušilo aj v oblasti priemyslu, ktorý dlhodobo volá po riešení nedostatku domácich pracovníkov. Ku krajinám, odkiaľ môžu žiadatelia pochádzať, pribudla iba India, no znížil sa počet rokov usídlenia zamestnávateľa na Slovensku zo štyroch na tri. O národné víza môžu požiadať aj agentúry dočasného zamestnávania, pričom užívateľský zamestnávateľ musí spĺňať niekoľko podmienok. Musí byť usídlený na Slovensku najmenej tri roky, za ostatné dva roky nesmel dostať pokutu za nelegálne zamestnávanie a, samozrejme, má splnené daňové a odvodové povinnosti.

Počet národných víz v priemysle sa tiež mení, z 2000 ročne až na 10.000. V prípade dočasného pridelenia sa k zoznamu zamestnancov predkladaný na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prikladá aj súhlas užívateľského zamestnávateľa. Súčasne sa predlžuje sa rozhodovacie lehota ÚPSVR z 5 na 10 pracovných dní.

V otázke národných víz pre vodičov stále existuje veľký priestor na pozitívne zmeny. Je to okrem iného skrátenie desaťročnej lehoty povinného usídlenia zamestnávateľa na území SR a prepojení zamestnávateľa so zahraničnou osobou. Nedoriešenou ostáva aj problematika vodičov bez vydaných tachografových kariet, čo priamo bráni zamestnávaniu novej zahraničnej pracovnej sily.

Scroll top