Ako sa stať členom?

V noci pracujú častejšie muži, konkrétne 13,3 percenta zamestnancov. V prípade žien je podiel nižší a v roku 2021 bol na úrovni 8,5 percenta. Ukazujú to dáta Európskeho štatistického úradu. Ak to porovnáme s krajinami s podobne silným zastúpením priemyslu v ekonomike, tak podiel nočnej práce je u nich len polovičný.

Existujú povolania, v ktorých si charakter práce vyžaduje prácu v noci. Je to napríklad zdravotníctvo, bezpečnosť či energetika. Druhý dôvod práce v noci, predovšetkým v priemysle, je ekonomický. Práca vo viaczmenných prevádzkach umožňuje intenzívnejšie využívať výrobné kapacity, skrátiť dodacie lehoty a podobne.

Je možné stroje v noci len tak vypnúť?

Slovensko dlhodobo patrí k najpriemysel­nejším krajinám sveta. Sme svetovým lídrom vo výrobe vozidiel na osobu. Na Slovensku sú štyri automobilky a piata má vyrásť pri Košiciach. Ak chcú uspokojiť vysoký zákaznícky dopyt, musia vyrábať vo viaczmennej prevádzke. To sa následne prejavuje aj vo vysokých číslach nočnej práce na Slovensku.

Priemyselníci upozorňujú na to, že ich výroba beží na viacerých technologických postupoch a úkonoch, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

„Výrobný proces nefunguje spôsobom, ktorý by umožňoval večer tlačidlom vypnúť dopravníkový pás a ráno pokračovať vo výrobe. Ide o sofistikovaný súbor súbežných úkonov, ktorých prerušenie, hoci aj na nočnú zmenu, vyžaduje dôsledné plánovanie postupného utlmovania výroby či jej opätovného nábehu,“ vysvetľuje pre Pravdu Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

Poukazuje tiež na to, že priemyselná výroba využíva množstvo technológií, ktoré musia ísť nepretržite, aby neprišlo k znehodnoteniu použitých materiálov či chemických látok. Ak by sa prestalo kontinuálna vyrábať, narušilo by to dodávateľské reťazce. Priemyselní výrobcovia by museli znížiť objem svojich dodávok.

„Znamenalo by to pokles ich konkurencieschop­nosti, prinieslo zníženie počtu potrebných zamestnancov a nižšie príjmy do štátneho rozpočtu,“ dodáva Lasz.

Celý článok nájdete na Pravda.sk.

Scroll top