Ako sa stať členom?

Slávnostné podujatie bolo výnimočné účasťou vrcholných predstaviteľov slovenskej vlády a štátnej správy, riaditeľov či majiteľov najvýznamnejších priemyselných a dopravných firiem. S príhovorom na podujatí vystúpil prezident APZD Alexej Beljajev, predseda parlamentu Peter Pellegrini a predseda vlády Robert Fico. Zhodli sa na tom, že priemysel a doprava sú kľúčové pre budúcnosť Slovenska.

Priemysel tvorí základný pilier našej ekonomiky

Slovensko je druhou najpriemyselnejšou krajinou Európskej únie a v zamestnaniach napojených na výrobu nachádza uplatnenie tretina našich občanov. V posledných rokoch sa viackrát ukázalo, že práve udržanie výroby v chode pomáha prekonať krízové obdobia. Preto je potrebné nájsť spoločné riešenia pre zlepšenie konkurencieschopnosti, infraštruktúry, inovácií, vzdelávacieho systému a trhu práce.

Cieľom Asociácie pri organizácii tohto večera bolo priviesť na jedno miesto kľúčových ľudí, ktorí chcú a vedia pohnúť vecami. Ak chceme zlepšiť stav krajiny, v prvom rade si musíme stanoviť cieľ a začať spolupracovať. APZD chce z pozície odborného garanta tento dialóg zastrešiť, stmeľovať vzťahy, sieťovať a synchronizovať ľudí medzi sebou. Byť lídrom spolupráce podnikateľov, politikov a odbornej verejnosti.

Dialóg a hľadanie riešení

Prezident APZD Alexej Beljajev vo svojom príhovore zdôraznil, že „naša krajina potrebuje ťahať za jeden koniec povrazu a jedným smerom. Ide nám o spoluprácu a konštruktívny sociálny dialóg. Preto nás teší, že naše pozvanie prijalo viac ako 300 hostí. Mali sme tak jedinečnú možnosť otvoriť debatu o najrôznejších veciach v neformálnej priateľskej atmosfére. V tomto dialógu chceme pokračovať aj naďalej, pretože na konci dňa nám ide všetkým najmä o to, posúvať Slovensko vpred“.

Na slová prezidenta APZD nadviazal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Potvrdil, že máme za sebou náročné obdobie. V politike, ako aj v priemysle. Vyjadril presvedčenie, že vzájomná spolupráca v tomto volebnom období nadobudne úplne iný rozmer:

„Považujem za dôležité, aby štát s podnikateľmi a zamestnávateľmi spolupracoval, pretože práve spoluprácou môžeme vybudovať silný štát.“

Premiér podáva ruku

Predseda vlády SR zas vyzval Asociáciu, aby s jednotlivými ministerstvami aktívne diskutovala. Zároveň apeloval na ministrov, aby tento tripartitný dialóg podporovali:

„Synergia je nevyhnutná. Už nebudeme robiť žiadne rozhodnutia bez toho, aby sme nesedeli za jedným stolom a spolu nekomunikovali. Som ľavičiar, ale chcem byť ľavičiar, ktorý rozumie tomu, že bez fungujúcej ekonomiky tento štát nemôže ísť ďalej. Spolupráca, pod ktorou sa vedie dnešný večer, je to najlepšie, čo môže byť. Preto nedeľme sa. Áno, sme sociálne orientovaní, vy ste podnikateľsky orientovaní. Ale to neznamená, že si nebudeme rozumieť. Som tu a som plne k dispozícii. Ide nám o úspech Slovenskej republiky,“ zdôraznil premiér Robert Fico.

Spolupráca je vlastnosť, ktorá je zakorenená v samotnej DNA Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. „Je tomu už viac ako desať rokov, odkedy sa začali neformálne stretávať predstavitelia priemyselných podnikov a zväzov. Celé dva roky sme sa stretávali bez založenia organizácie. Chceli sme sa uistiť, že sa vieme spolu rozprávať a zdieľať podobný pohľad na vec. Až potom, keď sme videli, že vieme diskutovať, sme založili Asociáciu. Túto spoluprácu sme za posledný rok posunuli na novú úroveň. V rámci kultúry otvorenej diskusie, ktorú budujeme, sme k spoločnej práci pozvali desiatky odborníkov. Pretože ak sa niekto dlhé roky venuje problematike obnoviteľných zdrojov alebo duálneho vzdelávania či legislatívnemu procesu, je to práve ten človek, ktorého chceme mať na palube, keď hľadáme spoločné riešenia. Takúto spoluprácu a otvorený a konštruktívny dialóg chceme dnes ukázať a ponúknuť aj vláde,” uviedol Alexej Beljajev.

Prezident APZD vo svojom príhovore ďalej rozobral aj viaceré problémy v školstve či aplikovanom výskume, trhu práce, čerpaní eurofondov, ako aj rozvoju cestnej a železničnej infraštruktúry a spracovaniu odpadov. Zdôraznil, že by sme mali prestať s umelým delením ľudí na zamestnávateľov a zamestnancov, pretože firma bez jej zamestnancov nie je ničím.

„Hlavným poslaním našej Asociácie je, že STOJÍME ZA ĽUDMI V SLOVENSKOM PRIEMYSLE A DOPRAVE. Nemyslíme tým len podnikateľov, ale všetkých ľudí pracujúcich vo firmách,“ vysvetlil.

Večer tematicky dotvorilo vystúpenie umeleckej skupiny Big Names – unikátna exhibícia živých sôch, ktoré predstavujú významné osobnosti z minulosti. Vďaka nim na podujatí nechýbali ani velikáni z histórie priemyslu, ktorí ovplyvnili svet svojimi vynálezmi, myšlienkami, podnikaním a inovačnou odvahou, napríklad Baťa, Ford alebo Štefánik.

Slávnostný večer slovenského priemyslu a dopravy sa konal v predvečer utorkového Valného zhromaždenia APZD.

Podujatie sa podarilo zorganizovať vďaka podpore platinových partnerov:
Tatra banka, a.s.
TATRAVAGÓNKA a.s.

Podujatie podporili aj zlatí partneri:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
VGD SLOVAKIA s. r. o.

Strieborní partneri:
ČSOB Leasing, a.s.
WOOD &  Company, a.s.

Bronzoví partneri:
Orange Slovensko, a.s.
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.
Telekom s. r. o.
Slovenské elektrárne, a.s.

Pozrite si video zo Slávnostného večera slovenského priemyslu a dopravy:


Zdroj: ta3

Scroll top