Ako sa stať členom?

Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz, podľa dostupných odhadov bude do roku 2025 chýbať v priemyselných podnikoch 70-tisíc zamestnancov. Ďalšie desiatky tisíc budú absentovať v súvisiacich odvetviach, ako je doprava a logistika.

„Tento trend je spôsobený nielen nízkym záujmom o technické a manuálne povolania, ale aj nepriaznivou demografiou a neefektívnym vzdelávacím systémom. Naše školstvo sa nedostatočne prispôsobuje potrebám trhu práce a namiesto chýbajúcich profesií produkuje nezamestnateľných absolventov,“ zhodnotil.

Súčasný demografický trend

Nič dobré neveští podľa asociácie ani súčasný demografický trend, keďže každý rok z trhu odchádza 27-tisíc ľudí a priemerný vek obyvateľstva stúpa.

Podniky tak začína trápiť nielen nedostatok ľudí, ale aj ich veková štruktúra.Niektoré pozície v priemysle sú jednoducho pre mladých,“ skonštatoval Lasz.

Toto všetko vedie fabriky k väčšej otvorenosti voči zahraničným pracovníkom z kultúrne príbuzných a bezpečných krajín, avšak súčasné migračné procesy sú značne zdĺhavé a komplikované. „Potrebujeme ich zmeniť tak, aby boli viac transparentné a umožnili pružne reagovať na potreby našich podnikov,“ zdôraznil generálny sekretár.

Ďalšou výzvou roka boli vysoké náklady na energie, ktoré výrazne zasiahli rentabilitu a konkurencieschopnosť podnikov. Hoci sa situácia počas roka čiastočne stabilizovala, a gro podnikov má dnes túto komoditu na budúci rok zabezpečenú v relatívne prijateľných cenách, štát podľa asociácie nedokázal poskytnúť veľkým a energeticky náročným podnikom, kde náklady na elektrinu môžu predstavovať 40 až 70 % celkových nákladov, adekvátnu podporu.

„Peniaze, ktoré z vlastných zdrojov zaplatili za vysoké účty za energie, im budú chýbať v nasledujúcich rokoch v modernizačných projektoch, ktoré by im umožnili udržiavať krok s konkurenciou na európskom a svetom trhu,“ avizuje Lasz.

Slovenské podniky podľa neho nepotrebujú väčšiu podporu ako majú ich zahraniční konkurenti. No ak sa majú rozvíjať, nemôžu ju mať ani menšiu. Od novej vlády preto očakávajú aktívnu podporu energetickej efektívnosti a poskytovanie stimulov na udržanie konkurencieschopnosti.

Pozitívne zmeny v priemysle

V roku 2023 sa však v priemysle udiali aj niektoré pozitívne zmeny. Firmám sa s odstupom času darilo otvárať dlhodobé kontrakty a zvýšené náklady na energie prenášať do zakontrahovaných cien výrobkov.

Klesajúca inflácia im zároveň čiastočne stabilizovala aj ceny vstupných materiálov, ktoré potrebujú k výrobe. Najpozitívnejšou zmenou roka bolo prijatie novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

„Naopak, najmenej pozitívnou zmenou končiaceho sa roka bolo znovunaviazanie príplatkov na minimálnu mzdu bez riadnej diskusie, čo zvyšuje neistotu v oblasti nákladov podnikov,“ zdôraznil Lasz.

Minimálna mzda by podľa predstaviteľov najväčších priemyselných podnikov na Slovensku mala zamestnancovi zaručiť dôstojný život. Nemala by sa nesprávne používať ako referenčná hodnota pre rôzne príplatky a stupne náročnosti práce.

Celý článok na www.sita.sk.

Scroll top