Ako sa stať členom?

Pozitívom je, že na rozdiel od minulosti už výška kompenzácie nebude závislá od vôle politikov, ale je pevne daná percentom priamo v zákone. Podnikom to umožní dopredu vedieť, či bude ich výroba rentabilná.

Podpora z Envirofondu nebola dostatočná

Príjmy Environmentálneho fondu za minulý rok dosiahli celkovo 1,686 mld. eur. Z toho čistý príjem tvoril 512 miliónov eur a 1,172 mld. eur predstavoval zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Hlavnou zložkou čistých príjmov boli príjmy z dražieb emisných kvót. Narástli na rekordnú úroveň takmer 343 mil. eur. Naspäť do priemyslu sa pritom vrátilo len 1,6 milióna eur, čo je historicky najmenej.

Prečo tomu tak je poukázal generálny sekretár APZD Andrej Lasz v relácii Ekonomika v spravodajskej televízii TA3.

Z rozhovoru sa dozviete:

  • Na čo dnes slúžia peniaze ležiace na účtoch Environmentálneho fondu?
  • Aká je situácia v iných krajinách, ako kompenzujú energeticky náročný priemysel?
  • Čo priemyslu prinesie prijatá novela zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami?
  • Rozbehne sa teraz Slovalco?


Zdroj: ta3.com

Scroll top