Ako sa stať členom?

Pre útoky husíov lodné spoločnosti obchádzajú Červené more a presmerovávajú svoje lode okolo Afriky. Plavba pozdĺž Mysu dobrej nádeje však znamená predĺženie času prepravy tovaru o cca. 10 – 12 dní pri priamej plavbe, no niekedy sa zdržanie môže natiahnuť na 15 až 30 dní, kvôli nutnosti prekládky v prekladacích prístavoch.

Promptná reakcia priemyslu

Slovenský priemysel sa dokázal rýchlo a efektívne prispôsobiť novej situácii. Skúsenosti s predĺžením prepravnej doby počas pandémie COVID-19 a zablokovania Suezského prieplavu v roku 2021 pomohli podnikom pri presmerovaní finančných tokov a zvyšovaní skladových zásob, aby nebol ohrozený výrobný proces. Niektorí exportéri však môžu mať problémy dodržať dodacie lehoty pre zámorských odberateľov. Firmy preto prehodnocujú spôsoby prepravy a plánovanie dodávok prispôsobujú aktuálnej situácii, pričom tovar vyžadujúci rýchlejšiu prepravu sa snažia presmerovať na železnicu.

Nevýhodou plavieb okolo Afriky je nielen dlhšia doba prepravy, ale aj vyššia spotreba paliva, zvýšené náklady na dlhšiu plavbu a všeobecný nedostatok lodného priestoru a voľných kontajnerov. Tieto faktory vedú k výraznému nárastu celkovej ceny za prepravu, čo má negatívny dopad na námornú prepravu po celom svete, nielen na trase medzi Európou a Áziou.

Vyhliadky a dopady na spotrebiteľa

Krátkodobé vyhliadky naznačujú, že plavba cez Červené more sa v dohľadnej dobe neobnoví, čo sa odrazí tak na výrobných nákladoch podnikov, ako aj v cenách výrobkov pre konečných spotrebiteľov. Aj keď neočakávame, že cenový nárast bude výrazný, spotrebitelia by mali byť na tento vývoj pripravení.

Prípadná eskalácia konfliktu a s ňou spojený prudký nárast cien ropy a plynu však môže vážne zasiahnuť všetky oblasti priemyslu, ktoré využívajú produkty z ropy, či už plasty, pohonné hmoty, syntetické látky alebo priemyselné sektory využívajúce plyn, ktorý je dôležitý najmä pre ťažký priemysel. Takéto zhoršenie by mohlo spomaliť hospodársky rast, zvýšiť infláciu a potenciálne viesť k rastu nezamestnanosti. Tento scenár sa nám však momentálne javí ako veľmi nepravdepodobný.

Možnosť čerpania kurzarbeitu

Spoločnosti, ktoré museli prerušiť výrobu pre meškanie lodnej dopravy, tovarov, surovín či komponentov kvôli bezpečnostným hrozbám v Červenom mori, môžu žiadať o podporu v čase skrátenej práce (kurzarbeit). Potvrdilo to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Meškanie je potrebné úradu riadne preukázať.

Firmy môžu kurzarbeit čerpať najviac šesť mesiacov v rámci 24 mesiacov. Vzhľadom na súbeh viacerých krízových situácií v posledných rokoch však časť podnikov už mohla väčšinu, ale aj všetok nárok vyčerpať. APZD chce preto pre svojich členov docieliť, aby sa šesťmesačná doba predĺžila na 12 mesiacov.

Scroll top