Ako sa stať členom?

Čo sa dozviete

Vyhlásenie víťazov ankety Top hlavný inštruktor v duáli

Miesto

Rezort Maladinovo
Pri Zátoke 66, 031 05 Liptovský Mikuláš

Dátum

2. decembra 2022

začiatok o 10:00 hod.

Podujatie je určené

Konferencia je organizovaná pre nominantov ankety Top hlavný inštruktor v duáli. Ide o prvé stretnutie, ktoré má vytvoriť platformu vzájomného sieťovania hlavných inštruktorov, zacielenú na výmenu vedomostí i skúseností. Chýbať nebudú pracovné workshopy, zamerané na témy hľadania vhodných komunikačných stratégií so žiakmi a podporu kritického myslenia, ktoré povedú odborníci z Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Na konferencii budú prítomní zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, zástupcovia zamestnávateľov a stavovských organizácií APZD, AZZZ SR, SBK a SŽK.

Program konferencie

  • Prezencia účastníkov
  • Otvorenie konferencie
  • Prečo sú vo firmách dôležití hlavní inštruktori?
  • Aké novinky pre hlavných inštruktorov pripravujeme?
  • Aký je príbeh duálnej akadémie?
  • Prestávka
  • Workshopy
  • Obed
  • Slávnostné vyhlásenie výsledkov prvého ročníka ankety TOP hlavný inštruktor v duáli 2022
Scroll top