Ako sa stať členom?

Keď sa premiér Ľudovít Ódor postavil na vláde pred kocky z lega, jeho ťah zabral. Skladačka čísla päť sa dostala do povedomia médií. Údaj predstavuje, aký pomer k HDP krajiny musí budúca vláda počas nasledujúcich troch rokov ušetriť. V prepočte na financie ide o šesť miliárd eur.

Znamená to, že krajina, ktorá čelí šesťpercentnému deficitu, by mala na budúci rok konsolidovať obrovskú sumu. Príjmy z daní, respektíve verejné výdavky sa majú už na budúci rok znížiť, ideálne až o dve miliardy eur.

Biznis: Dane sa tvária ako zelené, no nie sú

Ódor dal na stôl sto opatrení, z ktorých si budúci kabinet môže vybrať. V súčasnosti je najpravdepodobnejšia vládna zostava Smer, Hlas a SNS. Ako sa postavia k ozdraveniu rozpočtu, nie je jasné.

Nosným krokom Ódorovho balíčka je rast DPH z 20 na 22 percent. No v zozname je napríklad aj pätica daní, ktoré sa zameriavajú na väčšiu recykláciu či lepšie nakladanie s obalmi. A zároveň by ich zavedenie, respektíve zvýšenie existujúcich sadzieb prinieslo do štátnej kasy desiatky miliónov eur ročne. Práve tento bod je sporný.

Bolo by chybou, ak by sa za cieľ považovala recyklácia sama osebe, bez ohľadu na náklady. Všetky tieto dane môžu zhoršiť postavenie slovenských producentov v medzinárodnej konkurencii,“ hovorí pre HN Radovan Ďurana z inštitútu INESS s tým, že nazývať tieto dane environmentálnymi, ak by ich jediným prínosom malo byť zvýšiť príjmy štátu, by bolo zavádzajúce.

Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, zas odmieta zvyšovať daňové zaťaženie. Oveľa väčší priestor vidí v revízii štátnej správy a neadresných dávok, ktoré štát dnes poskytuje.

HN sa pozreli bližšie na päticu týchto daní, ktoré sa spájajú so životným prostredím a recykláciou.

1. Zdanenie výrobcov nerecyklovaných obalov

Zdanenie výrobcov nerecyklovaných obalov by podľa Lasza z Asociácie priemyselných zväzov znamenalo zvýšenie spotrebnej dane na tento druh tovaru. „V konečnom dôsledku to zaplatí bežný spotrebiteľ, čo zbytočne roztáča inflačnú špirálu,“ dodáva.

2. Zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu po dotriedení

Lasz s uvedeným opatrením nesúhlasí. „Potrebujeme uvoľniť procesy, aby sme mohli postaviť moderné zariadenia na energetické využitie odpadu a energeticky ho zhodnocovať. Až keď budeme mať dostatočnú kapacitu spracovania odpadov, môžeme postupne odkláňať odpady zo skládok do spaľovní,“ dodáva s tým, že pokiaľ zariadenie na energetické využitie odpadu nemáme, toto opatrenie neprinesie zmenu, ale iba predraženie systému. “Sme proti skládkovaniu, ale momentálne nemáme kam inam odpad umiestniť,“ upozorňuje.

3. Daň z primárnych materiálov

Lasz k dani z primárnych materiálov hovorí, že zvýšenie dane neprinesie redukciu environmentálnych škôd spojených s ťažbou. „Odmietame toto opatrenie, pretože nerieši dopyt po primárnych surovinách a iba zvyšuje finančné zaťaženie prevádzkovateľov lomov,“ zdôrazňuje.

4. Povinný odvod nevybratých zálohovaných obalov

Podľa Lasza z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy v súčasnosti nevybraté zálohy zostávajú v systéme zálohovania a využívajú sa na financovanie systému. „Tieto zdroje sa však môžu využiť aj na nákup ručných skenerov, kompaktora či automatu, ktoré by v prípade záujmu mohli byť poskytnuté do priemyselných podnikov. Opatrenie preto neodporúčame realizovať,“ vysvetľuje.

5. Zvýšenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

Lasz zásadne neodporúča realizovať uvedené opatrenie. „Znamenalo by totiž významné zhoršenie konkurencieschopnosti veľkých podnikov. Ide o nesystémovú zmenu, ktorá môže byť pre mnohé z nich likvidačná,“ argumentuje.​

Celý článok na HNonline.sk.

Scroll top