Ako sa stať členom?

Od januára sa minimálna mzda zvýšila zo 700 na 750 eur. Zamestnanci a zamestnávatelia sa historicky po druhýkrát dohodli na sume vyššej ako určuje zákon.

Zamestnávatelia však upozorňujú, že zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v noci či cez víkendy. To je podľa ich slov drahé, a preto žiadajú zmenu.

Zákon garantuje, že minimálna mzda musí byť aspoň na úrovni 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku. V tomto roku je to 750 eur. Minimálna hodinová mzda sa tak zvyšuje z približne štyroch eur na štyri eurá aj 30 centov.

Zamestnávatelia hovoria o kompromise, na ktorý pristúpili. Podľa nich by nižšiu minimálnu mzdu mohli poberať napríklad ľudia, ktorí sú dlhodobo na úrade práce.

Ekonómovia upozorňujú, že zvýšené výdavky zamestnávateľov na prácu v noci, cez víkendy, či sviatky sa premietnu aj do cien za tovary a služby. Zdražovanie očakávajú najmä v oblastiach ako gastropriemysel, či doprava.

Čiže dá sa očakávať, že rast týchto mzdových nákladov, ktorý je napojený na rast príplatkov, bude zvyšovať infláciu,“ podotkol vedecký pracovník Prognostického ústavu SAV Vladimír Baláž.

Zamestnávatelia priznali zvyšovanie cien

Zvýšenie cien tovarov a služieb priznali aj zamestnávatelia. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy hovorí, že príplatky ich v tomto roku budú stáť 180 miliónov eur.

Náš návrh je, aby príplatky boli posudzované ako nejaká ekonomická veličina podľa výhľadov rastu, podľa rastu HDP, prípadne podľa úrokových sadzieb,“ vysvetlil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Odpojenie nárastu príplatkov na nárast minimálnej mzdy dáva zmysel aj podľa ekonóma. „Najmä preto, že Slovensko v podstate už nedokáže konkurovať ničím iným ako nízkymi nákladmi práce,“ doplnil Baláž.

Aj odborári priznali, že naviazanie rastu príplatkov na rast minimálnej mzdy brzdí vyjednávanie o jej výške.

Pozrite si celú reportáž RTVS.

Scroll top