Ako sa stať členom?

V aprílovom monitoringu nájdete aj tieto témy:

  • ÚRSO ukončil vyhodnotenie MPK nových cenových vyhlášok v energetike, ako aj pripravovaných pravidiel trhu s elektrinou a pravidiel trhu s plynom, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. 7. 2024. Na rozdiel od prvotných návrhov ÚRSO upustil od zmeny metodiky TPS a TSS ako aj od radikálneho zvýšenia G-komponentu.
  • V rámci výziev bola zverejnená výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameraná na podporu výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie a rovnako výzva č. 2 na podporu dekarbonizácie priemyslu.

Viac o týchto, ako aj ďalších legislatívnych zmenách a zaujímavých novinkách sa dočítate v aktuálnom monitoringu, ktorý si otvoríte TU.

Monitoring energetickej legislatívy si môžete stiahnuť aj v PDF formáte.

Prajeme vám príjemné čítanie.

Scroll top