Ako sa stať členom?

O dotácie na vykrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií môžu žiadať všetci podnikatelia. Základnou podmienkou pre podanie žiadosti je mať pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období.

Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Firmy už nemusia prácne vypĺňať údaje o množstve spotrebovanej energie a cene, tieto údaje si systém stiahne automaticky od dodávateľov energií.

Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzve, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov za energie z rozdielu zo sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh, alebo z rozdielu sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Lehota na podanie žiadostí je do 30. júna 2023. Ministerstvo vyčlenilo na pomoc 280 miliónov eur. Po vyčerpaní môže byť výzva ukončená aj skôr. Žiadosť preto odporúčame neodkladať a podať ju čím skôr.

Všetko podstatné na jednom mieste

Pripravili sme pre vás prehľadný rozbor výzvy. Nájdete ho priložený pod článkom. Odpovedáme v ňom na nasledovné otázky:

  • Kde nájdem výzvu uverejnenú?
  • Pre koho je výzva určená?
  • Na aké oprávnené obdobie sa dotácia vzťahuje?
  • Aká je minimálna a maximálna výška dotácie?
  • Ako môžem podať žiadosť?
Scroll top