Ako sa stať členom?

Stať sa predčasne dôchodcom je dnes kvôli valorizácii veľmi výhodné. V minulosti si o predčasný dôchodok žiadalo približne 14 500 ľudí ročne. V roku 2023 sa k nim len do konca novembra pridalo ďalších 13 500 ľudí, s ktorými slovenský priemysel počítal ešte najmenej niekoľko rokov. Najmenej polovica z nich odchádza z priemyslu, kde ich nikto nenahradí. Mnohí pritom majú len 57 rokov, nehovoriac o obrovskej sume naakumulovaných skúseností, ktoré si títo pracovníci vezmú so sebou. Tento rok sa očakáva rovnaký scenár, keďže dôchodky sa budú opäť valorizovať o ďalších 14,5 percenta.

Kritická situácia v doprave

Tento rok pritom očakávame, že do predčasného dôchodku odíde o ešte najmenej 10 000 ľudí viac. Situácia je obzvlášť vypuklá v doprave, ktorá sa potýka s nedostatkom vodičov. Zväz autobusovej dopravy odhaduje, že ubudne približne 200 vodičov v prímestskej doprave. Každý z nich v priemere prevezie ročne 50 000 cestujúcich. Dokopy tak ide o 10 miliónov cestujúcich. Pre predstavu, ide o situáciu, akoby vypadli medzimestské spoje hneď v niekoľkých okresoch. Sú to zamestnanci, ktorí sa nedostanú do práce, či študenti, ktorí sa nedostanú do školy, najmä v menších sídlach a obciach. Už dnes sa dopravná obslužnosť znižuje, čo má priamy dopad na ekonomiku štátu.

Podobná situácia panuje aj v železničnej doprave. Spoločnosť ZSSK Cargo príde v dôsledku predčasných dôchodkov o približne deväť percent zamestnancov, ktorí by za iných okolností mohli ešte pracovať. Medzi najohrozenejšie pozície pritom patria vozmajstri a rušňovodiči, ktorých nie je možné jednoducho nahradiť rekvalifikovanými zamestnancami. Tisíce vodičov chýbajú v nákladnej doprave.

Dočasné riešenia

Správne riešenia bývajú komplexné a zahŕňajú krátkodobú a dlhodobú víziu. Čo teda robiť, kým sa prejaví dlhodobé riešenie v podobe zvýšenia atraktivity dopravných povolaní, prípadne až automatizácie tohto sektoru? Okrem zrušenia predčasného dôchodku po 40 rokoch, ktorý sa sám ponúka, je to zníženie atraktívnosti predčasných dôchodkov výraznejším krátením výšky dôchodku na úroveň 1,5 percenta za každý mesiac skoršieho odchodu. Treťou možnosťou, ktorú APZD považuje za najpreferovanejšiu, je zvýšenie sumy, ktorú môže predčasný dôchodca zarobiť. V súčasnosti je to 2400 eur ročne. Keby sa však zvýšila na sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, oplatilo by sa predčasným dôchodcom ostať pracovať aj v súbehu s poberaním svojej penzie.

Opatrenia, ako sú často spomínané národné víza, môžu pomôcť stabilizovať situáciu. Je však potrebné vykonať niektoré zmeny. V prípade, že výhodné podmienky predčasných dôchodkov ostanú zachované, je žiadúce aspoň zjednodušiť podmienky získavania národných víz. Chýbajúcich predčasných dôchodcov tak bude môcť čiastočne nahradiť zahraničná pracovná sila. Potrebné je tiež skrátenie doby, ktorú musí byť zamestnávateľ usídlený na Slovensku, zo súčasných desiatich rokov na štyri roky. Obzvlášť, ak by sa zároveň zmiernili podmienky pre získanie vodičských oprávnení typu C, CE, D a DE, čo by umožnilo zapojenie aj rekvalifikovanej pracovnej sily.

Scroll top