Ako sa stať členom?

Obmedzený režim skončil

Posledný obmedzený režim na ÚHCP trval od 11. do 30. septembra, pričom jeho dôvodom bolo plnenie úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky. Po trojtýždňovom výpadku bude procesovanie nových žiadostí o prechodné pobyty na účel zamestnania opäť prebiehať.

Pripomíname, že oddelenia ÚHCP nie je potrebné navštíviť v prípade obnovy prechodných pobytov. Vďaka naďalej platnej mimoriadnej situácii vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom odídencov z Ukrajiny sa považujú za platné to aj po uplynutí stanovených lehôt. Návštevu ÚHCP v tomto prípade možno ešte odložiť.

Prerušenie činnosti ÚHCP má výrazný dopad na firmy

Sme názoru, že ÚHCP prerušením činnosti prestal plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona a z vnútornej organizácie Prezídia Policajného zboru. Cudzincom tým bola odobraná možnosť   požiadať o legálny pobyt na Slovensku. Keďže ide už o opakované prerušenie činnosti ÚHCP, je na mieste otázka personálneho posilnenie jeho kapacít do budúcna.

„Dôsledkom takéhoto výpadku je na strane jednej pre príslušníkov z tretích krajín strata niekoľkých týždňov, počas ktorých mohli už riadne pracovať a mať pobyt na Slovensku zlegalizovaný. Namiesto toho zostali v našej krajine uviaznutí, bez príjmu a akejkoľvek istoty. Na strane druhej to má neblahý vplyv aj na firmy. Tie boli nútené prerušiť rozbehnuté náborové procesy práve počas najväčších náborových kampaní po lete,“ Paulína Pokorná, špecialistka na pracovnoprávne vzťahy v APZD.

APZD preto apeluje na ÚHCP, aby ani v prípade mimoriadnych okolností nezastavoval prijímanie žiadostí o prechodné pobyty na účel zamestnania. Na rozdiel od iných typov povolenia sú v tomto prípade cudzinci priamo na jeho existencii závislí. Bez povolenia sa nemôžu na Slovensku zapojiť do plnohodnotného pracovného života.

Scroll top