Ako sa stať členom?

Slovenský trh práce je vo svojej životnej kondícii. Bez zamestnania je historicky najnižší počet ľudí a k tomu sa pridáva aj výrazná akcelerácia rastu reálnych platov, ktoré sa v prvých troch mesiacoch tohto roka medziročne zvýšili o 5,6 percenta.

Podmienky sú tak ideálne pre ľudí, ktorí sa uchádzajú o pracovné miesta, stávajú sa však čoraz horšie pre zamestnávateľov, ktorých dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile ani zďaleka neutícha.

Táto situácia však na území našej krajiny neplatí plošne. Reálny stav sa skôr nesie v duchu známeho príslovia „iný kraj, iný mrav“.

Regionálne rozdiely

Jedným z problémov je totiž aj výrazná nerovnosť na trhu práce. Na západnom Slovensku je viac voľných pracovných miest ako uchádzačov, zatiaľ čo na východe je situácia opačná.

To sa odráža aj na najnovších údajoch Štatistického úradu o vývoji nezamestnanosti za prvý štvrťrok tohto roka. Pokles miery nezamestnanosti v medziročnom porovnaní zaznamenalo sedem krajov Slovenska, v Bratislavskom kraji sa však udržala na rovnakej úrovni ako pred rokom. Najvýraznejšia pozitívna zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde miera nezamestnanosti klesla o 1,2 percentuálneho bodu na hodnotu 7,5 percenta.

Súčasne sa dostala miera nezamestnanosti až v piatich krajoch pod úroveň štyri percentá, vyššie miery však zotrvali v Banskobystrickom a tiež v Košickom kraji, a to na úrovni 9,6 percenta, ako aj v Prešovskom kraji s 10,6 percenta, ktoré dlhodobo vedú rebríček najvyššieho počtu aj podielu ľudí bez práce.

Podľa generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andreja Lasza napríklad v Prešovskom kraji na jedno voľné pracovné miesto pripadá viac ako 11 uchádzačov, zatiaľ čo na západnom Slovensku je sotva jeden uchádzač na jedno voľné miesto.

V tejto súvislosti je podľa neho problematické aj to, že napriek podporným opatreniam na trhu práce pretrváva nízka mobilita pracovnej sily, teda malá ochota našincov cestovať za prácou alebo sa kvôli nej presťahovať.

V Bratislave sme už dosiahli hraničný stav, miera nezamestnanosti je na svojom prirodzenom minime. Na úrade práce sú evidovaní len ľudia, ktorých vzdelanie a prax nekorešpondujú s požiadavkami voľných pracovných miest alebo sú nezamestnaní dobrovoľne,“ zhodnotil Lasz. Naopak, na východe krajiny sú na úrade práce evidované osoby, ktoré by mohli naplniť požiadavky, ale nemajú pracovnú príležitosť. „Časom sa dostali do pasce dlhodobej nezamestnanosti, z ktorej nemajú možnosť a postupne už ani záujem vymaniť sa,“ pokračuje Lasz.

Pokračovanie článku na HNonline.sk.

Scroll top