Ako sa stať členom?

Čo Vás najviac trápi vo Vašom sektore?

Naše činnosti sú zväčša energeticky náročné a majú veľmi blízky vzťah s prírodou. To sú aj jednoznačne najdôležitejšie témy a, bohužiaľ, aj výzvy a problémy s ktorými sa stretávame: ceny energií, ich bezpečnosť a, samozrejme, ochrana prírody a udržateľné podnikanie.

Ako tieto problémy vnímajú samotní hutníci a ťažiari, ktorých zastupujete?

Bohužiaľ, za ostatné roky sa výrazne zhoršili podmienky na podnikanie. Samozrejme, sú zapríčinené aj vplyvmi mimo Slovenska, ale čo je až tragické, sami sme si zničili časť veľmi výkonnej, ekologickej a udržateľnej ekonomiky neprofesionálnym až naivným riadením štátu.

Aké aktivity v súčasnosti zamýšľate/podnikáte, ktoré majú za cieľ zlepšiť stav, na ktorý poukazujete?

Považujeme za dôležité poukazovať na nezmysly a hlúposti, ktoré sa často dostávajú do zákonov a predpisov. Verím, že vláda a zákonodarci budú robiť všetko pre to aby sa Slovensko dostalo na špičku v jednoduchosti podnikania a  získali sme konkurenčné výhody oproti iným či už európskym alebo svetovým destináciám. Tak aby Slovensko bolo atraktívnou destináciou pre nové investície, ale aj pre udržanie špičkových technológií, ktoré tu máme.

Inšpirujete sa pri vedení zväzu krokmi podobnej asociácie v zahraničí?

Áno. Náš zväz združuje spoločnosti aktívne v oblasti baníctva, geológie, hutníctva či naftového priemyslu, ktoré sú mnohokrát tiež aj členmi medzinárodných organizácií. Tým aj naši členovia prinášajú nové nápady ku nám, ale aj od nás do zahraničia.

Ako sa Vašim členským firmám podniká na Slovensku oproti zahraničiu, keď porovnáte hlavné rozdiely?

Nerád by som vymenúval konkrétne príklady, ale ako som písal vyššie, najviac nás trápi legislatíva a pravidlá v oblasti energetiky a životného prostredia. Mnohokrát je napísaná proti záujmom dlhodobého rozvoja Slovenska a sami si tak vytvárame prekážky a konkurenčnú nevýhodu. Výrazným príkladom je aj „goldplating“ pri adopcii európskych pravidiel (goldplaiting je prísnejšia adaptácia európskych zákonov, ako samotné zákony diktujú, pozn. redakcie).

Ako vnímate spoluprácu s APZD?

Náš zväz bol zakladateľom dnešnej APZD, priniesli sme základné vízie asociácie a som rád, že po rokoch sa napĺňajú. Naši členovia hodnotia činnosť APZD a aj spoluprácu s ňou ako veľmi prospešnú a obohacujúcu obe strany.

Čím trávite čas, keď nepracujete? Nájdete si čas na koníčky?

Asi ako každý, času je málo, ale vždy sa dá nájsť. Rád rekreačne športujem.

Scroll top