Ako sa stať členom?

V rozhovore sa dozviete:

  • Ako je na tom priemyselný segment na Slovensku.
  • Prečo niektoré nemecké fabriky zvažujú odchod späť na domáci trh.
  • Či sa nad priemyslom zamýšľajú v predvolebnom období aj politické strany.
  • Ako hľadia zástupcovia priemyslu na zmenu daňového mixu a prečo by mohli zamestnanci zarábať viac.
  • Ako sa bude vyvíjať konkurencieschopnosť priemyslu a čo ju bude ovplyvňovať najviac.
Priemyselná produkcia sa podľa posledných dát Štatistického úradu v júli vrátila k poklesu a medziročne padla o 5,3 percenta. Pociťoval priemysel dosiaľ v tomto roku zhoršujúcu sa situáciu?

Andrej Lasz: Priemysel ako taký je v komplikovanej situácii. Stále máme pomerne vysoké ceny elektrickej energie a plynu. Minulý rok boli dokonca také extrémne, že väčšina podnikov minula väčšinu svojich úspor práve na nákup energonosičov. Tiež máme po svete začínajúcu sa recesiu. Spomaľovanie v Nemecku je očividné, čo znamená že ochladenie pocítime aj v našich podnikoch.

Vo svojom portfóliu máte množstvo členov, ktorí, ako ste spomenuli, minuli značnú časť svojich cashových zásob. Dostávajú sa naše podniky na hranu?

Andrej Lasz: Je to individuálne. Niektoré podniky, ktoré majú centrály v zahraničí, majú rozdielne nastavené financovanie. Napríklad automobilky vyrábajú hlavne na náklady. Tie by sa teda nemali dostávať na hranu a do problémov so zásobami voľných finančných prostriedkov. Zároveň však treba povedať, že tu máme nemalé množstvo slovenských podnikov, ktoré si zarábajú samy na seba. No a tí majú s voľnými finančnými prostriedkami problémy. To, po čom voláme posledné mesiace, je, aby sa podmienky medzi krajinami zo západnej Európy a naším trhom vyrovnali. Slovensko sa totiž dostáva do ťažkej pozície aj v rámci vnútorného trhu Únie. Cena elektrickej energie u nás je štandardne na 200 eurách za megawatthodinu plus poplatky, čo je vo výsledku zhruba 280 eur, zatiaľ čo Rakúsko alebo Nemecko majú cenu za rovnaké množstvo na úrovni 60 až 80 eur. To je diametrálny rozdiel, ktorý tlačí naše fabriky na hranu konkurencieschopnosti.

Nehrozí v tom prípade presťahovanie niektorých zahraničných fabrík späť do Nemecka?

Andrej Lasz: Sú podniky, ktoré o tom reálne uvažujú.

Máte také indície už dnes?

Andrej Lasz: Áno. Ako hovorím, sú podniky, ktoré o tom reálne uvažujú. Množstvo firiem funguje na takzvanej zákazkovej výrobe. Vyrábajú určitý produkt, začnú s jeho výrobou a po určitom cykle aj skončia. Takto fungujú automobilové prevádzky, ale aj rôzni strojári či elektrotechnické podniky. Problémom však je, že týchto fabrík je na vnútornom trhu viacero. Prvá môže byť na Slovensku, druhá v Maďarsku a tretia v Rakúsku a tak ďalej. Tieto fabriky logicky medzi sebou súťažia a vo výsledku sa stáva, že napríklad španielska fabrika dokáže ten istý produkt vyrobiť za dve tretiny ceny, čo logicky ohrozuje prideľovanie produktov na Slovensko.

Pokračovanie rozhovoru na HNonline.sk.

Pozrite si celý rozhovor Andreja Lasza v HNtelevízii:

Scroll top