Ako sa stať členom?

Ponúkaný plat

od 29,50 eur brutto / hodina

Pracovný úväzok

Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti

Dátum nástupu

Dohodou

Obsadzované pozície a náplň pracovnej pozície

Experti v oblasti legislatívy
Experti v oblasti práva
Experti v oblasti sociálneho dialógu
Experti v oblasti MSP
Experti v oblasti VVI
Experti v oblasti OVP
Experti v oblasti dopravy
Experti v oblasti OZE
Experti v oblasti stavebníctva
Experti v oblasti odbornej komunikácie
iné v súlade s odborným zameraním na organizácie.

Experti budú vykonávať:

 • prípravu stanovísk,
 • pripomienkovanie materiálov,
 • vypracovanie analytických dokumentov alebo ich častí.

Náplň pracovnej pozície je najmä:

 • tvorba, formulácia, zabezpečovanie a poskytovanie podkladov pre tvorbu rôznych výstupov,
 • analyzovanie a monitoring vstupných dát – štúdií, publikácií a pod.,
 • porovnávanie štatistických dát, tabuliek, grafov a iných relevantných podkladov,
 • účasť na stretnutiach súvisiacich s prípravou podkladov,
 • komunikácia s ostatnými expertami v jednotlivých fázach tvorby analýzy,
 • navrhovanie a formulácia odporúčaní,
 • konzultácie, posudky, pripomienky,
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov zamestnávateľa.

Všetky aktivity sú vykonávané v rámci národného projektu Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov  ITMS kód 401401DWB3.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie: ekonomické l manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika l  právnické l iné

Predchádzajúca prax:

min. 2 roky (VŠ vzdelanie)
min. 4 roky (SŠ vzdelanie)

Prax voblasti:

 • oblasť, na ktorú sa kandidát hlási

Počítačové zručnosti:

 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel –  úroveň pokročilá
 • MS Power Point – úroveň pokročilá

Iné zručnosti:

 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • komunikačné zručnosti
 • organizačné zručnosti

Osobnostné predpoklady:

 • flexibilita
 • schopnosť pracovať v tíme
 • orientácia na detail
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • analytické myslenie

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • príjemné pracovné prostredie

Informácie o výberovom konaní

Dátum pridania ponuky: 19. 1. 2024

Priebeh výberového konania:
Ide o otvorené výberové konanie. Žiadosti budeme vyhodnocovať priebežne na základe posúdenia praxe a odbornosti uchádzača.
Do predmetu žiadosti o zaradenie do VK prosím uveďte pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
Žiadosti môžete zasielať emailom na adresu: personalne@apzd.sk, prostredníctvom formulára, poštou alebo osobne na adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C, 841 04  Bratislava.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 2-ročnej odbornej praxe pri VŠ vzdelaní alebo min. 4-ročnej odbornej praxe pri SŠ vzdelaní v relevantnej oblasti, na ktorú sa kandidát hlási, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovná zmluva s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra).

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom na adresu: personalne@apzd.sk, prostredníctvom formulára, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Pošli nám svoj životopis ešte dnes!

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na marketingové účely.
Zistiť viac o ochrane osobných údajov a ich použití

Ďakujeme za prejavený záujem. Budeme ťa kontaktovať.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Poslať životopis
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Scroll top