Ako sa stať členom?

Ponúkaný plat

36,50 eur brutto / hodina

Pracovný úväzok

Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti

Dátum nástupu

Dohodou

Náplň pracovnej pozície

Predseda sektorovej rady

Náplň pracovnej pozície je najmä:

 • riadi činnosť rady, reprezentuje radu a koná v jej mene,
 • zvoláva a vedie rokovania rady,
 • vymenúva a riadi činnosť členov,
 • zriaďuje v prípade potreby pracovné skupiny rady.

Garant sektorovej rady

Náplň pracovnej pozície je najmä:

 • metodicky usmerňuje činnosť rady a radou zriadené pracovné skupiny,
 • prenáša do činnosti rady metodické usmernenia odborných inštitúcií,
 • zabezpečuje udržateľné prepojenie medzi sektorom a sektorovou radu z hľadiska politík a rozvoja sektora.

Expert pre vzdelávanie

Expert pre zamestnancov

Expert pre oblasť zelenej a digitálnej transformácie

Expert pre dáta

Expert pre regióny

Expert pre trh práce

Expert – podľa relevantnosti k sektorovej rade.

Úlohou expertov sektorových rád bude na základe metodológie vypracovať analytické správy – krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja situácie na trhu práce v SR aj v zahraničí. Analytické správy budú pokrývať aktuálny stav (napr. demografický vývoj, stav osôb v produktívnom veku podľa úrovne kvalifikácie (SKKR) a/alebo vzdelania (ISCED), ekonomickej situácie (zamestnaní/nezamestnaní/NEET), dopyt po expanzii (podľa NŠZ/SK NACE/SK ISCO pre povolania a SKKR/ISCED pre kvalifikácie), geografická úroveň (NUTS)) a návrhy na zosúladenie dopytu a ponuky zručností v uvedenom sektore.

Náplň pracovnej pozície je najmä:

 • tvorba, formulácia, zabezpečovanie a poskytovanie podkladov pre tvorbu analytického výstupu,
 • analyzovanie a monitoring vstupných dát – štúdií, publikácií a pod.,
 • porovnávanie štatistických dát, tabuliek, grafov a iných relevantných podkladov,
 • účasť na stretnutiach súvisiacich s prípravou podkladov,
 • komunikácia s ostatnými expertami v jednotlivých fázach tvorby analýzy,
 • navrhovanie a formulácia odporúčaní,
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov zamestnávateľa.

Všetky aktivity sú vykonávané v rámci národného projektu Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce ITMS kód 401401DVY1.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie: ekonomické l manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika l iné

Predchádzajúca prax:

 • stredoškolské s maturitou – min. 10 rokov
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – min. 5 rokov

Prax voblasti:

 • elektrotechniky

Počítačové zručnosti:

 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel –  úroveň pokročilá
 • MS Power Point – úroveň pokročilá

Iné zručnosti:

 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • komunikačné zručnosti
 • organizačné zručnosti

Osobnostné predpoklady:

 • flexibilita
 • schopnosť pracovať v tíme
 • orientácia na výsledok
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • analytické myslenie

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní

Dátum pridania ponuky: 15. 1. 2024
Termín pre zasielanie žiadostí: 31. 8. 2024
Počet obsadzovaných pracovných miest: od 1 do 7

Priebeh výberového konania:
Ide o otvorené výberové konanie. Žiadosti budeme vyhodnocovať priebežne na základe posúdenia praxe a odbornosti uchádzača.
Do predmetu žiadosti o zaradenie do VK prosím uveďte pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
Žiadosti môžete zasielať emailom na adresu: personalne@apzd.sk, prostredníctvom formulára, poštou alebo osobne na adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C, 841 04  Bratislava.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 2 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra).

Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom na adresu: personalne@apzd.sk, prostredníctvom formulára, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Pošli nám svoj životopis ešte dnes!

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na marketingové účely.
Zistiť viac o ochrane osobných údajov a ich použití

Ďakujeme za prejavený záujem. Budeme ťa kontaktovať.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Poslať životopis
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Scroll top