Ako sa stať členom?

Jednotné zadania pripravujeme po druhý raz

Robíme tak na základe  Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole § 19 ods. 3, ktorá určuje, že v školskom roku 2023/2024 sa záverečná skúška v učebných odboroch vykonáva podľa jednotných zadaní vypracovaných a schválených stavovskou a profesijnou organizáciou.

Pilotné overenie jednotných zadaní prebiehalo v minulom školskom roku. V tom čase sme aktívne komunikovali so školami a zamestnávateľmi. Na základe zhromaždenej spätnej väzby sme sa poučili a v tomto školskom roku sme spolu so zamestnávateľmi pripravení vypracovať zadania pre takmer všetky 3-ročné učebné odbory. Veríme, že sa nám podarí čo-to ešte vylepšiť a školy, študenti i zamestnávatelia budú spokojní.

Základné ustanovenia

Jednotné zadanie záverečnej skúšky bude rozdelené na dve časti:

 • praktickú,
 • teoretickú.

Stredná odborná škola bude povinná rešpektovať jednotné zadanie záverečnej skúšky platné pre školský rok 2023/2024. Nemôže teda použiť pri záverečnej skúške v nižšie uvedených učebných odboroch témy spracované v škole.

V ktorých odboroch spracujeme jednotné zadania?

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou zabezpečí jednotné zadania pre nasledovné odbory:

 • 2423 H nástrojár,
 • 2433 H obrábač kovov,
 • 2464 H strojný mechanik,
 • 2466 H 02 mechanik opravár-stroje a zariadenia,
 • 2487 H 01 autoopravár – mechanik,
 • 2487 H 02 autoopravár – elektrikár,
 • 2487 H 03 autoopravár – karosár,
 • 2487 H 04 autoopravár – lakovník,
 • 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby,
 • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika.

Ďalšie kroky

Vypracované zadania predložíme na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR už v decembri 2023. Následne, na konci januára 2024, ministerstvo zverejní zoznam odborov na svojej webovej stránke. Finálne znenia zadaní školám zazdieľame vo februári 2024.

„Naším cieľom je zvýšiť prepojenie škôl s praxou. Zastávame názor, že ‚kto učí, neskúša‘. Nechceme školám predpisovať metódy vyučovania, ale stanoviť ciele vzdelávania. Chceme, aby absolventi boli po ukončení štúdia pripravení na uplatnenie v praxi,“ vysvetľuje Andrej Lasz, generálny sekretár APZD.
Scroll top