Ako sa stať členom?

Medzi jedny z najdôležitejších úloh prezidenta patrí zahraničná politika. V jej prípade je dôležitá obrana štátu, pretože prezident je hlavným veliteľom Ozbrojených síl, no radí sa tam aj ekonomická diplomacia.

„Od prezidenta očakávame, že bude aktívne využívať svoje možnosti v tejto oblasti. Prostredníctvom diplomatických stretnutí a bilaterálnych rokovaní bude presadzovať záujmy slovenských firiem, priťahovať zahraničné investície do krajiny a prispeje k otváraniu nových trhov pre slovenské výrobky,“ konštatuje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Dodáva, že ak prezident nedokáže efektívne komunikovať a budovať vzťahy s inými krajinami, môže to mať negatívny dosah na ekonomickú diplomaciu a brzdiť záujem potenciálnych investorov.

Hlava, ktorá má na ekonomiku výrazný vplyv

Na tom, že pozícia hlavy štátu otvára dvere našim firmám na trhy a k ich zástupcom omnoho ľahšie ako prostredníctvom ich individuálneho snaženia, potvrdzujú podnikatelia aj asociácie, ktoré ich združujú.

Slovenský biznis sektor však môže profitovať aj z krokov hlavy štátu doma, najmä prostredníctvom účasti na legislatívnom procese prostredníctvom veta či preskúmaním ústavnosti zákona.

Viac si môžete prečítať v článku na HNonline.sk.

Scroll top