Ako sa stať členom?

SZCHKT, založený v roku 1993, združuje odborníkov v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel. Do APZD prináša bohaté skúsenosti a odborné znalosti, ktoré pomôžu v budovaní predvídateľného a stabilného podnikateľského prostredia. Podobne ako APZD, SZCHKT podporuje profesijný rast a celoživotné vzdelávanie, čo je plne v súlade s cieľmi asociácie zavádzať inovácie, inteligentnú výrobu, vychovávať a priťahovať nových ľudí do priemyslu.

Vstup do APZD pre nás znamená možnosť efektívnejšie presadzovať záujmy našich členov a prispievať k formovaniu politiky, ktorá podporí ďalší rozvoj chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel na Slovensku. Tešíme sa na aktívnu spoluprácu a veríme, že spoločne dosiahneme mnoho pozitívnych zmien,“ vyjadril svoje očakávania Vladimír Orovnický, prezident SZCHKT.

Tento krok je jasným dôkazom, že APZD dokáže efektívne zastupovať širokú škálu priemyselných odvetví a zdôrazňuje jej postavenie kľúčového reprezentanta slovenského priemyslu a dopravy.

SZCHKT prináša do našej asociácie odborné znalosti a skúsenosti v oblasti technológií, ktoré sú kľúčové pre moderné a udržateľné priemyselné riešenia. Tieto technológie predstavujú jeden z najefektívnejších spôsobov využívania obnoviteľných zdrojov energie a ich integrácia do priemyselných procesov je nevyhnutná pre znižovanie uhlíkovej stopy. Spolupráca so SZCHKT nám umožní rozšíriť našu expertízu a posilniť naše postavenie v oblasti environmentálne zodpovedného priemyslu,“ zdôraznil Andrej Lasz, generálny sekretár APZD.

APZD, ako strešná organizácia pre 14 zamestnávateľských zväzov, reprezentuje viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, združuje 1500 firiem a 180 000 zamestnancov. Cieľom APZD je obhajovať a presadzovať potreby svojich členov, aktívne vstupovať do sociálneho dialógu a prispievať k tvorbe predvídateľného a stabilného podnikateľského prostredia. Členovia APZD sú kľúčovými hráčmi v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho, odpadového priemyslu, ako aj dopravy, zasielateľstva a logistiky.

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top