Ako sa stať členom?

Situácia na trhu práce ostáva komplikovaná. Priemerný vek Slovákov rastie a z pracovného trhu nám demografia zoberie viac ako 25-tisíc ľudí ročne. V roku 2030 nás tak bude pracovať o 200-tisíc menej ako dnes a do roku 2040 sa krivka ešte zhorší. Žiadne významnejšie populačné vlny nás nečakajú. Do popredia sa dostáva age manažment. Netrápi nás len nedostatok ľudí, ale aj ich veková štruktúra. Niektoré pozície v priemysle sú jednoducho pre mladých.

Potrebujeme aktívne podporovať rodiny s cieľom zvýšiť pôrodnosť, ale aj rozumnú migračnú politiku, ktorá nám umožní rýchlo a jednoducho doviesť pracovnú silu. Inak nás čaká len neustále zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, a to takým tempom, že Zákonník práce sa raz naozaj bude končiť vetou: „a pracovali, až kým nepomreli “.

Nejde len o kvantitu, pozeráme sa aj na kvalitu. A kvalitu pracovnej sily vieme udržať len pomocou strategickej reformy vzdelávacieho systému v školách a celoživotného vzdelávania. Uvediem príklad. Všetci si pamätáte, na čom sme jazdili pred 20 rokmi. Teraz si zoberte, aké auto máte dnes, a predstavte si auto v roku 2035. To má byť plne automatizované, riadiace sa v mestských zónach samo. V Lamači za vás preberie riadenie a vyloží vás doma v Petržalke. Viete, čo majú tieto tri autá spoločné? Počas svojho produktívneho života ich mohol vyrobiť ten istý človek. To, že ho musíme vzdelávať kontinuálne, je pre nás nevyhnutnosť. Technologický rozvoj rýchlo napreduje. Nám však nestačí prestaviť iba linky, musíme prerobiť aj vzdelávací systém. Musí byť flexibilnejší, učiť ľudí učiť sa, riešiť problémy, pracovať v tíme a používať cudzie jazyky.

Automatizácia sa najviac dotkne ľudí v roku 2037, teda dnešných žiakov základných škôl. Povolania zasiahne v každom sektore inak. Niektoré zaniknú, ešte viac ich vznikne. Budú sofistikovanejšie a lepšie platené. Musíme o tom hovoriť na úrovni rôznych oblastí hospodárstva. Ak napríklad vieme, že je len otázkou času, kedy z obchodov vymiznú predavači, na aké povolanie by sme ich vedeli najlepšie rekvalifikovať?

Odpovede musíme hľadať, zamestnávatelia spolu so zamestnancami, školami, s mestami, ministerstvom práce a školstva, a spoločne pripraviť riešenia opreté o dáta. A to je úloha novovzniknutej Aliancie sektorových rád. Som presvedčený, že má potenciál stať sa efektívnou platformou na nastavenie pracovného trhu podľa súčasných a budúcich trendov. Zamestnávateľom pomôže získať kvalifikovaných zamestnancov a ľudom umožní zvýšiť životnú úroveň a uplatniteľnosť na trhu práce.

Scroll top