Ako sa stať členom?

Európa si dala za cieľ zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 percent oproti roku 1990. Pre udržateľné aktivity vyčlenila až 1 bilión eur. Prioritami sú udržateľná energia; čistá a dostupná doprava; čistota ovzdušia, vody a pôdy;  cirkulárna ekonomika;  ochrana prírody a biodiverzity;  transformácia poľnohospodárstva a vidieka;  lokalizácia potravín;  udržateľné financovanie a konkurencieschopnosť priemyslu.

Nové aktivity i nové nástroje pre udržateľnosť

Pre potreby transformácie sa museli presunúť zdroje a vzniknúť trh udržateľných financií. Boli zadefinované udržateľné aktivity (nariadenie o taxonómii) a zavedená povinnosť vykazovania miery udržateľnosti pre firmy, aby investori mohli zodpovedne posúdiť, či investujú do naozaj udržateľného projektu či firmy (smernica CSRD). Na podporu trhu udržateľných financií vznikli nové nástroje potrebné pre tento trh (zelené dlhopisy, sociálne dlhopisy, zelené alebo udržateľné úvery, udržateľné burzové benchmarky…).

Začína sa väčšími firmami

V súčasnosti už pre veľké spoločnosti (s viac ako 500 zamestnancami, ktoré sú súčasne podnikmi verejného záujmu) platí nariadenie o taxonómii, ktoré hovorí, že firma si musí spočítať percento obratu, prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržateľnými aktivitami v porovnaní s ostatnými. V roku 2025 čaká tieto spoločnosti povinnosť spracovať a publikovať prvú správu o udržateľnosti za rok 2024 podľa nových pravidiel. Treba mať zanalyzovanú uhlíkovú stopu, klimatické a iné riziká, popísať obchodný model, pripraviť plán odolnosti, zmeniť procesy. A pozor, firma v reporte nehovorí len o sebe, ale aj o svojich dodávateľoch.

Veľké koncerny si preto už čoskoro začnú vyberať dodávateľov podľa toho, ako udržateľne vyrábajú. Títo menší subdodávatelia totiž budú vstupovať do ESG výkazníctva väčších firiem, ktoré si ich objednávajú. Spôsobí to zmeny v dodávateľských reťazcoch. Firmy, ktoré zapracovali na znižovaní svojej uhlíkovej stopy, budú mať veľkú šancu získať nových odberateľov, ku ktorým by sa možno inak nedostali. Napríklad dopravca, ktorý prepravuje tovar alebo zamestnancov na bezemisných vozidlách či inak optimalizuje svoju uhlíkovú stopu, bude vo výhode oproti svojmu nezelenému konkurentovi. Dôležité je preto nazerať na zelenú transformáciu nielen cez nové povinnosti, ale uvedomiť si aj s ňou späté nové obchodné príležitosti.

Okrem enviromentálnych oblastí záujmu majú podnikatelia povinnosť dbať aj na tie sociálne (pracovníci,  komunity, spotrebitelia). Vplyv činnosti firmy je široký…

Banky sú už pripravené

Väčšina bankových gigantov už naskočila na vlnu zelenej transformácie. Európska centrálna banka totižto vyžaduje ich rýchlu reakciu. Ako podniky verejného záujmu už musia robiť reporty o taxonómii, udržateľnosti, počítajú si uhlíkovú stopu zo svojho portfólia a vydávajú verejné záväzky. Pristupujú k celosvetovému združeniu bánk, tzv. Net Zero Banking Alliance (NZBA). V ňom sa zaväzujú, že do roku 2050 bude mať ich portfólio nulovú uhlíkovú stopu.

Odporúčania Adriany Jankovičovej pre podnikateľov

  • Zanalyzujte si svoj dodávateľsko-odberateľský reťazec a nastavte pravidlá vstupu tak, aby zodpovedali novým ESG požiadavkám (environmentálne, sociálne a riadiace kritériá používané na hodnotenie spoločností).
  • Premyslite si analytiku pre vytváranie a zatrieďovanie faktúr a iné vnútorné procesy tak, aby ste vedeli neskôr napĺňať požiadavky ESG výkazníctva.
  • Smerujte investičné aktivity aj do transformačných projektov, využívajte záujem verejných a súkromných finančných inštitúcií o udržateľné projekty.

Pozrite si celú prednášku Adriany Jankovičovej z tohtoročnej elektrotechnickej konferencie Elkon:

Scroll top