APZD

Priemyselná výroba

Základným predpokladom pre rozvoj ekonomiky a dosahovania hospodárskeho rastu sú jasne definované a udržateľné podmienky na podnikanie. Správne nastavené podmienky a vytvorenie kvalitného podnikateľského prostredia, odzrkadľuje v konečnom dôsledku konkurencieschopnosť podnikov. Kvalitné podnikateľské prostredie podporí nielen slovenských výrobcov, ale priláka i nové zahraničné investície.  

Naše priority preto sú: 

  • zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska,  
  • rozvoj ekonomiky cez inovácie,  
  • jasné podmienky pre investície, 
  • predvídateľné legislatívne prostredie, 
  • podpora tvorby pracovných miest.  
Scroll top