Ako sa stať členom?

So štátnym dlhom to vyzerá biedne

Hodnota hrubého dlhu k 31. 12. 2022 dosiahla úroveň 57,8 % HDP. Ako informuje portál Trend.sk, bez prijatia konsolidačných opatrení  by dlh mohol presiahnuť 60 percent HDP už v roku 2025.

Dlhodobá prognóza hrubého dlhu z dielne ministerstva financií ukazuje, že bez konsolidácie dosiahne v roku 2040 hrubé zadlženie krajiny 94,3 % HDP.


Štátny rozpočet Slovenska sa dlhodobo pohybuje v mínusových číslach. Podľa odhadov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť deficit hospodárenia verejnej správy v roku 2023 môže dosiahnuť úroveň 6,767 miliardy eur (5,5 % HDP).

Ako to vyzerá u susedov?

Susedné Česko sa historicky najvyšší deficit štátneho rozpočtu (približne 295 miliárd korún, čo predstavuje približne 12 miliárd eur) rozhodlo riešiť po svojom. Zoštíhľovaním štátnej správy, ktorú má vláda vo svojom programovom vyhlásení. Detailná analýza mala byť hotová do konca tohto roka. Vynára sa nám teda otázka: Bude toto potrebné aj u nás? 

V štáte je ľudí veľa a v priemysle chýbajú

Slovensko má príliš veľa platených úradníkov. No kým v štátnej správe sledujeme personálnu naddimenzovanosť, v priemysle nám chýbajú desaťtisíce ľudí. Do roku 2025 budeme potrebovať 70-tisíc nových zamestnancov. Napríklad viac ako  4 500 montážnych pracovníkov/operátorov v strojárskej výrobe či približne 2 200 obrábačov kovov. Ďalšie desiatky tisíc zamestnancov potrebujeme v odvetviach, ktoré sú s priemyslom priamo previazané, napr. v kamiónovej doprave či logistike. Situácia bude gradovať. Prebujnelý štátny aparát sa stáva „požieračom” nášho HDP, ktorý tvorí najmä priemysel. Je načase podniky podporiť namiesto toho, aby štát živil vo viacerých prípadoch nadbytočných úradníkov.

Apelujeme na konsolidáciu financií

Napriek tomu, že pravidelne dávame stovky miliónov eur do digitalizácie, narástol nám počet zamestnancov verejnej správy o 10 tisíc. Naznačuje to zlyhávanie štátu v hľadaní rezerv vo výkone verejnej správy. Platy štátnych zamestnancov sú jednou z najvýznamnejších príčin úbytku verejných financií. V stanovisku k rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 sme upozornili, že mzdové náklady stúpnu oproti poslednému rozpočtu o 1,5 mld. eur (15 %). Veríme, že nová vláda sa týmto problémom začne reálne zaoberať a premení sľuby na činy. Myslime na to, že ľudských zdrojov máme málo a sú zle rozložené. Aj keby sme na počet úradníkov siahli, uplatnenie si určite nájdu v iných odvetviach – strojárstve, stavebníctve alebo doprave.

Scroll top