Ako sa stať členom?

Ponúkaný plat

1300 € brutto/mesiac

Pracovný úväzok

Trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu

15. 1. 2022

Náplň pracovnej pozície

 • podieľanie sa na procesoch certifikácie Zamestnávateľov duálneho vzdelávania, Centier odborného vzdelávania a prípravy, Nadpodnikových vzdelávacích centier a i.,
 • komunikácia so strednými odbornými školami (elektrotechnika, strojárstvo),
 • zodpovednosť za vedenie interných štatistík v súvislosti s jednotlivými aktérmi odborného vzdelávania a prípravy a aktuálnosť vytvorených databáz v predmetnej problematike,
 • komunikácia so zamestnávateľmi v sektore elektrotechnika a strojárstvo,
 • participácia na organizovaní sprievodných podujatí odborného vzdelávania,
 • participácia na aktivitách v rámci koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Minimálne odborné požiadavky na kandidáta/tku

 • Všeobecná znalosť – zákona č. 61/2015 Z. z. o Odbornom vzdelávaní a príprave znení neskorších predpisov
 • Všeobecná znalosť  – Vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a vecnej pôsobnosti č. 287/2022
 • Znalosť výhodou – Manuál systému duálneho vzdelávania

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie: právnické | filozofické a humanitárne | pedagogické a učiteľské
Predchádzajúca prax: min. 3 roky

Prax voblasti

 • odborného vzdelávania (duálne vzdelávanie),
 • školskom systéme
 • znalosť školskej legislatívy

Jazykové zručnosti

 • nezáleží

Počítačové zručnosti

 • MS Excel (stredne pokročilá)
 • MS Word (pokročilá)
 • MS Teams
 • Slov-lex

Iné zručnosti

 • výborná znalosť slovenského jazyka,
 • priame jednanie,
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy,
 • schopnosť organizovať si prácu,
 • organizačné zručnosti

Osobnostné predpoklady

 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť prevziať zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • otvorenosť voči zmenám,
 • analytické myslenie

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas,
 • dynamický mladý kolektív,
 • príjemné pracovné prostredie,
 • občerstvenie a pitný režim,
 • teambuilding,
 • možnosti vzdelávania, výučba anglického jazyka,
 • možnosti nárastu mzdy,
 • možnosti kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní

Dátum pridania ponuky: 25. 11. 2022
Termín pre zasielanie žiadostí: 16. 12. 2022
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 16.12.2022) elektronicky na adresu: personalne@apzd.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Špecialista pre duálne vzdelávanie“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Pošli nám svoj životopis ešte dnes!

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na marketingové účely.
Zistiť viac o ochrane osobných údajov a ich použití

Ďakujeme za prejavený záujem. Budeme ťa kontaktovať.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Poslať životopis
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Scroll top