Ako sa stať členom?

Ponúkaný plat

2 000 eur brutto/mesiac

Pracovný úväzok

pracovný pomer na dobu určitú / pracovný pomer na dobu neurčitú

Dátum nástupu

Dohodou

 • denné sledovanie materiálov v legislatívnom procese v oblasti záujmu APZD,
 • koncipovanie pripomienok k návrhom predkladaným na pôde Hospodárskej a sociálnej rady SR,
 • vykonávanie analýz a rozborov konkrétnych právnych predpisov súvisiacich so sociálnym dialógom,
 • odborná podpora legislatívneho oddelenia v predmetnej oblasti,
 • evidencia prebiehajúcich legislatívnych procesov a sledovanie dodržiavania termínov odpovedí predkladateľov,
 • koordinácia odborných aktivít a monitorovanie stavu v oblasti sociálneho dialógu na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch, seminároch pripomienkových a rozporových konaniach,
 • zastupovanie APZD pred orgánmi štátnej správy,
 • zaslanie pripomienok a stanovísk APZD orgánom štátnej správy a komunikácia s nimi pri nasledujúcom legislatívnom procese,
 • vykonávanie pravidelnej komunikácie s príslušnými odbormi a útvarmi ústredných orgánov štátnej správy v otázkach pripravovanej legislatívy,
 • poskytovanie poradenstva a konzultácií na požiadanie členských zväzov pre účely dosiahnutia cieľov,
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov nadriadeného.

Všetky činnosti sú vykonávané v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ITMS 312031V749.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie: štátna správa, politológia, humanitné vedy, právo

Predchádzajúca prax: min. 4 roky

Prax voblasti

 • legislatívneho procesu, legislatívy, práva

Jazykové zručnosti

 •  anglický jazyk – minimálne úroveň B2

Počítačové zručnosti

 • MS Word – úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS Power Point – úroveň stredne pokročilá
 • MS Outlook – úroveň stredne pokročilá
 • Slov-lex

Iné zručnosti

 • orientácia v legislatívnych pravidlách
 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy

Osobnostné predpoklady

 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • samostatnosť
 • precíznosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • orientácia na výsledok
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • schopnosť prioritizovať činnosti

Iné zručnosti

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie

Informácie o výberovom konaní

Dátum pridania ponuky: 30. 8. 2023
Termín pre zasielanie žiadostí: 29. 9. 2023
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Uchádzači/uchádzačky zašlú podpísaný životopis v riadnom termíne (do 29. 9. 2023) elektronicky na adresu: 9personalne@apzd.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Špecialista na legislatívu“

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra),
 • podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Posúdenie vašich znalostí a skúseností bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať stanoveným požiadavkám, tak sa určite uvidíme na osobnom pohovore.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, vopred ďakujeme za prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Pošli nám svoj životopis ešte dnes!

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na marketingové účely.
Zistiť viac o ochrane osobných údajov a ich použití

Ďakujeme za prejavený záujem. Budeme ťa kontaktovať.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Poslať životopis
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Scroll top