Ako sa stať členom?

Ponúkaný plat

od 15 € brutto/ hodina

Pracovný úväzok

Dohoda o vykonaní práce

Dátum nástupu

Ihneď

Náplň pracovnej pozície

 • príprava školiacich plánov,
 • vykonávanie školení a vzdelávania na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov APZD v danej oblasti,
 • overovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií či testov,
 • priebežné samoštúdium nevyhnutné pre stálu informovanosť, ako aj zabezpečenie odbornosti v témach, ktoré súvisia s požiadavkami projektu,
 • vystavovanie potvrdení o absolvovaní rozvoja zručností po úspešnom absolvovaní vzdelávacích aktivít.

Všetky činnosti budú vykonávané v rámci projektu Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov APZD ITMS 312081CLF8.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Zameranie: ekonomické l právnické l filozofické a humanitárne l  iné  

Predchádzajúca prax: min. 2 roky

Prax voblasti

 • lektorská činnosť v danej oblasti

Jazykové zručnosti

 •  anglický jazyk – úroveň A2

Počítačové zručnosti

 • MS Word –  úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň stredne pokročilá
 • MS Office 365
 • MS Teams
 • Slov-lex

Iné zručnosti

 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • komunikačné zručnosti
 • prezentačné zručnosti
 • reprezentatívne vystupovanie

Osobnostné predpoklady

 • samostatnosť
 • flexibilita
 • odolnosť voči stresu
 • schopnosť inšpirovať ostatných
 • schopnosť porozumieť odborným materiálom a prepojiť ich cez praktické príklady do lektorskej činnosti

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • možnosti vzdelávania

Informácie o výberovom konaní

Dátum pridania ponuky: 16. 2. 2023
Termín pre zasielanie žiadostí: 30. 4. 2023
Počet obsadzovaných pracovných miest: od 1 do 3

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 30. 4. 2023) elektronicky na adresu: personalne@apzd.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Lektor v rámci dopytovo-orientovaného projektu“

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 2 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra),
 • podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Posúdenie vašich znalostí a skúseností bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať stanoveným požiadavkám, tak sa určite uvidíme na osobnom pohovore.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, vopred ďakujeme za prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Pošli nám svoj životopis ešte dnes!

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na marketingové účely.
Zistiť viac o ochrane osobných údajov a ich použití

Ďakujeme za prejavený záujem. Budeme ťa kontaktovať.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Poslať životopis
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Scroll top