Ako sa stať členom?

Ponúkaný plat

od 700 € do 1 500 € brutto/Mesiac, v závislosti od formy úväzku a praxe

Pracovný úväzok

pracovný pomer na dobu určitú / pracovný pomer na dobu neurčitú

Dátum nástupu

dohodou

Náplň pracovnej pozície

 • tvorba marketingových materiálov – grafických návrhov, vizuálov (prezentácie, brožúry, webové elementy, roll-upy a i.),
 • tvorba grafickej identity organizácie,
 • zalamovanie textov,
 • tvorba infografík,
 • príprava prezentácií,
 • podieľanie sa na budovaní brandingu organizácie,
 • optimalizácia a reporting marketingových aktivít,
 • fotografovanie,
 • nahrávanie podcastov,
 • technické zabezpečovanie webinárov.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • stredoškolské s maturitou

Zameranie: obchod, marketing a reklama I polygrafia I iné

Predchádzajúca prax: min. 4 roky

Prax voblasti

 • marketingu a reklamy

Jazykové zručnosti

 •  anglický jazyk – minimálne úroveň B1

Počítačové zručnosti

 • MS Word –  úroveň pokročilá
 • MS Excel – úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá
 • MS Outlook – úroveň pokročilá
 • MS Teams
 • WordPress
 • Adobe Creative Suite, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign – úroveň pokročilá
 • Canva
 • Adobe Premiere Pro
 • Adobe After Effects

Iné zručnosti a osobnostné predpoklady

 • záujem o fotografovanie výhodou
 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • priame jednanie
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • precíznosť
 • flexibilita
 • zdravý „sedliacky“ rozum
 • schopnosť pracovať v tíme
 • orientácia na detail
 • schopnosť doťahovať veci do konca
 • schopnosť pracovať pod tlakom

Benefity

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • dynamický mladý kolektív
 • teambuilding
 • možnosť vzdelávania
 • výučba anglického jazyka
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní

Dátum pridania ponuky: 8. 9. 2023
Termín pre zasielanie žiadostí: 9. 10. 2023
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 8. 10. 2023) elektronicky na adresu: personalne@apzd.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Grafik“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.
Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.
Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Pošli nám svoj životopis ešte dnes!

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na marketingové účely.
Zistiť viac o ochrane osobných údajov a ich použití

Ďakujeme za prejavený záujem. Budeme ťa kontaktovať.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Poslať životopis
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Scroll top