Ako sa stať členom?

Ponúkaný plat

od 19 € brutto/ hodina

Pracovný úväzok

Dohoda o vykonaní práce

Dátum nástupu

Dohodou

Náplň pracovnej pozície

 • tvorba, formulácia, zabezpečovanie a poskytovanie podkladov pre tvorbu analytického výstupu,
 • analyzovanie a monitoring vstupných dát – štúdií, publikácií a pod.,
 • porovnávanie štatistických dát, tabuliek, grafov a iných relevantných podkladov,
 • účasť na stretnutiach súvisiacich s prípravou podkladov, za týmto účelom môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca na pracovnú cestu,
 • komunikácia s ostatnými expertami v jednotlivých fázach tvorby analýzy,
 • komunikácia s kompetentným zamestnancom zamestnávateľa, ktorý bude zabezpečovať vznik finálneho výstupu na strane zamestnávateľa,
 • účasť na prezentácii výsledkov štúdie na odborných workshopoch,
 • navrhovanie a formulácia odporúčaní pre zamestnávateľa na schválenie,
 • iné relevantné úlohy v zmysle pokynov zamestnávateľa.

Uvedené činnosti budú vykonávané v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu ITMS 312031V749 v rámci prípravy analytického výstupu: Vízia smerovania priemyslu na Slovensku v kontexte Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s dôrazom na odvetvia, ktoré zastupuje APZD.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie: ekonomické l právnické l iné – relevantné

Predchádzajúca prax: min. 4 roky

Prax voblasti

 • analytická, metodická činnosť
 • expertná činnosť v danom odvetví

Jazykové zručnosti

 •  ľubovoľný cudzí jazyk – minimálne úroveň B1

Počítačové zručnosti

 • MS Word  – úroveň pokročilá
 • MS Excel –  úroveň pokročilá
 • MS PowerPoint – úroveň pokročilá

Iné zručnosti

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • orientácia v legislatívnych pravidlách
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • komunikačné zručnosti

Osobnostné predpoklady

 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • samostatnosť
 • precíznosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • schopnosť doťahovať veci do konca

Benefity:

 • flexibilný pracovný čas
 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie

Informácie o výberovom konaní

Dátum pridania ponuky: 17. 3. 2023
Termín pre zasielanie žiadostí: 16. 6. 2023
Počet obsadzovaných pracovných miest: od 1 do 10

Prichádzajúce životopisy sa budú vyhodnocovať v týždňových intervaloch, kým sa nenaplní požadovaný počet expertov.

11. kolo vyhodnocujeme 24. 3. 2023
12. kolo vyhodnocujeme 31. 3. 2023
13. kolo vyhodnocujeme 6. 4. 2023
14. kolo vyhodnocujeme 14. 4. 2023
15. kolo vyhodnocujeme 21. 4. 2023
16. kolo vyhodnocujeme 28. 4. 2023
17. kolo vyhodnocujeme 5. 5. 2023
18. kolo vyhodnocujeme 12. 5. 2023
19. kolo vyhodnocujeme 19. 5. 2023
20. kolo vyhodnocujeme 26. 5. 2023
21. kolo vyhodnocujeme 2. 6. 2023
22. kolo vyhodnocujeme 9. 6. 2023
23. kolo vyhodnocujeme 16. 6. 2023

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 16. 6. 2023) elektronicky na adresu: personalne@apzd.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Expert na analytickú činnosť v oblasti hospodárskej politiky“

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:

 • diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
 • potvrdením požadovanej praxe (min. 4 – ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra),
 • podpísaný životopis upravený v tvare „Europass“.

Posúdenie vašich znalostí a skúseností bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať stanoveným požiadavkám, tak sa určite uvidíme na osobnom pohovore.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, vopred ďakujeme za prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Pošli nám svoj životopis ešte dnes!

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na marketingové účely.
Zistiť viac o ochrane osobných údajov a ich použití

Ďakujeme za prejavený záujem. Budeme ťa kontaktovať.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Poslať životopis
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Scroll top