Ako sa stať členom?

Ponúkaný plat

od 1100 € brutto/mesiac

Pracovný úväzok

pracovný pomer na dobu určitú
pracovný pomer na dobu neurčitú

Dátum nástupu

ihneď

Náplň pracovnej pozície:

Administratívne a podporné úlohy vyplývajúce z implementácie projektov a odborných aktivít, ktoré realizujeme:

 • príprava a kontrola dochádzky, pracovných výkazov zamestnancov,
 • príprava a kontrola prezenčných listín, zápisníc, inej projektovej dokumentácie,
 • skenovanie, evidovanie, archivovanie projektových dokumentov,
 • administratívna výpomoc pri výberových konaniach a uzatváraní pracovných zmlúv,
 • pomoc pri organizačnom a technickom zabezpečení projektových stretnutí,
 • administratívna podpora procesu „vstup do duálu“ (kontrola žiadosti, kopírovanie, skenovanie,
 • triedenie do priečinkov, vystavenie certifikátu a i.),
 • neskôr plnenie odborných úloh podľa pokynov projektového manažéra alebo priameho nadriadeného.

Administratívno-technické zabezpečenie školení hlavných inštruktorov:

 • zabezpečenie priestorov (komunikácia s hotelom), občerstvenia a stravy v rámci SR,
 • príprava školiacich materiálov (kopírovanie, viazanie, distribúcia),
 • spravovanie prihlasovacieho systému pre frekventantov školení,
 • rozosielanie pozvánok na školenia, evidencia a kontrola prihlásených,
 • vystavovanie certifikátov pre frekventantov školení.

Všeobecná agenda:

 • realizácia prieskumov trhov, administratívna výpomoc pri verejných obstarávaniach,
 • podieľanie sa na eventoch organizovaných APZD, resp. jednotlivými oddeleniami organizácie,
 • iné úlohy podľa pokynov nadriadeného.

Profil uchádzača – naša asistentka je veselej povahy, energická a proaktívna. Frázu typu „neviem, toto som ešte nerobila“ má v slovníku ako „wau, toto bude pecka, veľa sa zas naučím“. Zmeny prijíma s frázou „super, vyskúšame niečo nové a uvidíme“ a keď má hotové úlohy neskroluje Instagram, ale pýta sa „baby, ako vám viem dnes ešte pomôcť?“.

Požiadavky na kandidáta

Stupeň vzdelania

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Zameranie: ekonomické | filozofické a humanitárne |štátna správa |iné

Predchádzajúca prax
: minimálne 2 roky

V oblasti
: administratívy

Jazykové zručnosti

 • anglický jazyk – B1

Počítačové zručnosti

 • MS Word – úroveň stredne pokročilá
 • MS Excel – úroveň stredne pokročilá
 • MS Outlook – úroveň stredne pokročilá

Iné zručnosti

 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • schopnosť organizovať si prácu
 • schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
 • organizačné zručnosti

Osobnostné predpoklady

 • svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
 • precíznosť
 • flexibilita
 • orientácia na detail
 • schopnosť pracovať pod tlakom

Benefity:

 • dynamický mladý kolektív
 • príjemné pracovné prostredie
 • občerstvenie a pitný režim
 • možnosti vzdelávania
 • možnosť nárastu mzdy
 • možnosť kariérneho rastu

Informácie o výberovom konaní

Dátum pridania ponuky: 19. 5. 2023
Termín pre zasielanie žiadostí: 19. 6. 2023
Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 19. 6. 2023) elektronicky na adresu: personalne@apzd.sk alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie – Asistentka oddelenia“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov a dopravy so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Pošli nám svoj životopis ešte dnes!

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na marketingové účely.
Zistiť viac o ochrane osobných údajov a ich použití

Ďakujeme za prejavený záujem. Budeme ťa kontaktovať.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Poslať životopis
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Scroll top