Ako sa stať členom?

Tým pritom podľa nej ohrozujú slovenských remeselníkov, ktorých služby sú pre priemysel ako aj pre bežných občanov nenahraditeľné. Téma je podľa asociácie naliehavá a zaslúži si pozornosť.

Je dôležité zregulovať počet zahraničnej pracovnej sily pracujúcej formou SZČO a zamerať sa na agentúry, ktoré ich prácu voľne ponúkajú,“ tvrdia zástupcovia slovenského priemyslu.

Obchádzajú zákonník práce

Zahraničné SZČO podľa nich v skutočnosti vykonávajú závislú prácu, čo je obchádzanie Zákonníka práce a fakticky nelegálne zamestnávanie. Pre občana z tretej krajiny je zároveň jednoduchšie na SZČO prejsť ďalej do Európskej únie.

Zamestnávatelia na Slovensko dlhodobo pociťujú nedostatok pracovnej sily. Riešiť sa ju snažia aj prostredníctvom pracovníkov z tretích krajín, ktorých počet narastá a kým podiel osôb s povolením na zamestnanie klesá, počet žiadostí o prechodné pobyty na účel podnikania, naopak stúpa. Podľa asociácie totiž osoby s povolením na zamestnanie dobrovoľne prechádzajú na podnikanie.

Viaceré motivujúce dôvody

Motivujú ich pritom viaceré dôvody. Jednak je získanie povolenia na podnikanie zásadne ľahšie a rýchlejšie oproti povoleniam na zamestnanie.

Počet vydávaných povolení na podnikanie taktiež neovplyvňuje situácia na trhu práce a nie je tu žiadna regulácia. Príjmy SZČO sú zároveň v prvom roku oslobodené od odvodov do Sociálnej poisťovne a platí sa len minimálny odvod do zdravotnej poisťovne. Na SZČO sa tiež nevzťahujú podmienky Zákonníka práce.

Celý článok na www.sita.sk.

Scroll top